(วีดีโอ และ mp3) เรียนเรื่องอินทรียสังวร

“เรียนเรื่องอินทรียสังวรค่ะ”

เรื่องนี้สำคัญมากในการปฏิบัติธรรม
เป็นการอธิบายประกอบบาลีจากพระไตรปิฏกเลย
มีแบบคลิปวีดีโอ กับ mp3 นะคะเลือกเรียนได้เลย
“แนะนำว่าฟังจากตอนที่ 1 ก่อนจะดีมากๆ เลยค่ะ”

ตอนที่ 1 จะได้เรียนเรื่อง
– ความหมายของอินทรียสังวร
– ความสำคัญของอินทรียสังวร

ดูแบบวีดีโอ ที่นี่ค่ะ
http://www.youtube.com/watch?v=hX1m9Ie6Nrk
ฟังแบบ mp3 ที่นี่ค่ะ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/indriyasamvara-1.mp3

ตอนที่ 2 จะได้เรียนเรื่อง
– ประโยชน์ของการมีอินทรียสังวร

ดูแบบวีดีโอ ที่นี่ค่ะ
http://www.youtube.com/watch?v=N6VWjAzRybI
ฟังแบบ mp3 ที่นี่ค่ะ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/indriyasamvara-2.mp3

ตอนที่ 3 จะได้เรียนเรื่อง
– โทษของการขาดอินทรียสังวร
– วิธีปฏิบัติอินทรียสังวร

ดูแบบวีดีโอ ที่นี่ค่ะ
http://www.youtube.com/watch?v=fOSghECfjL4
ฟังแบบ mp3 ที่นี่ค่ะ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/indriyasamvara-3.mp3

ตอนที่ 4 จะได้เรียนเรื่อง
– วิธีปฏิบัติอินทรียสังวร (ต่อ)

ดูแบบวีดีโอ ที่นี่ค่ะ
http://www.youtube.com/watch?v=f95T37gdtjc
ฟังแบบ mp3 ที่นี่ค่ะ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/indriyasamvara-4.mp3

ตอนที่ 5 จะได้เรียนเรื่อง
– อุบายและวิธีประกอบการฝึกอินทรียสังวร

ดูแบบวีดีโอ ที่นี่ค่ะ
http://www.youtube.com/watch?v=z4vMmaLjusA
ฟังแบบ mp3 ที่นี่ค่ะ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/indriyasamvara-5.mp3

ตอนที่ 6 จะได้เรียนเรื่อง
– อุบายและวิธีประกอบการฝึกอินทรียสังวร (ต่อ)

ดูแบบวีดีโอ ที่นี่ค่ะ
http://www.youtube.com/watch?v=g-0ZTIzvTkQ
ฟังแบบ mp3 ที่นี่ค่ะ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/indriyasamvara-6.mp3

ยืนยันว่าเรื่อง อินทรียสังวร สำคัญต่อการปฏิบัติธรรมมาก
สำหรับท่านใดอยากได้แบบอ่านเป็นหนังสือเข้าที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะคะ
หนังสือในลิงค์นี้ไม่ใช่ที่บรรยายในวีดีโอหรอกนะ
เพียงแต่เราเห็นว่าหัวข้อเดียวกันและอาจารย์ผู้บรรยายท่านเดียวกัน
จึงนำมาเชื่อมโยงให้ค่ะ ^___^ เผื่อท่านใดถนัดแบบอ่านมากกว่า
จะได้พิมพ์ลงกระดาษอ่านเองได้เลย ที่นี่ค่ะ
https://dhammaway.wordpress.com/2013/12/20/indriyasamvara/

ท่านสามารถศึกษาธรรมะฟังคลิปเสียง mp3 หรืออ่านหนังสือ pdf
เพิ่มเติมจาก อ.สุภีร์ ทุมทอง ได้ที่
http://www.ajsupee.com/
Advertisements