รวมคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม

dhamma-mp3
ฟังคลิปเสียง MP3 ธรรมบรรยาย ข้อคิด ข้อธรรม
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
จากคอร์สปฏิบัติธรรม และจากการบรรยายในสถานที่ต่าง ๆ
คลิปเสียง mp3 / Podcast
ธรรมบรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
รวมคอร์สปฏิบัติธรรมชุดต่าง ๆ ระดับต่าง ๆ
–  คอร์สปฏิบัติธรรม “จับมือเขียน ก.ไก่”
https://makkanuka.wordpress.com/2016/01/01/hand-teaching/
–  คอร์สปฏิบัติธรรม “คอร์สเข้ม-คอร์สนี้ไม่มีในโลก”
https://makkanuka.wordpress.com/2015/02/19/hardcore-course/
–  คอร์สปฏิบัติธรรม “ทุบเปลือกทำลายเมล็ด”
https://makkanuka.wordpress.com/2015/02/19/destroy-seed/
คอร์สปฏิบัติธรรม “โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์”
https://dhammaway.wordpress.com/2016/06/20/ajprasert-benz/
–  คอร์สปฏิบัติธรรม “มัคคานุคาเบื้องต้น”
https://makkanuka.wordpress.com/2015/02/19/makkanuka-basic/
–  คอร์สปฏิบัติธรรม “มัคคานุคาฮอลแลนด์”
https://makkanuka.wordpress.com/2015/09/17/magganuga-holland/
–  คอร์สปฏิบัติธรรม “คอร์สนี้ไม่รู้เรื่อง”
https://makkanuka.wordpress.com/2015/02/17/mukkanuka-understand/
–  คอร์สปฏิบัติธรรม “รองเท้าโจร”
https://makkanuka.wordpress.com/2015/12/24/course-shoes/
–  คอร์สปฏิบัติธรรม “นกกับต้นไม้”
https://makkanuka.wordpress.com/2016/01/11/the-bird-and-the-tree-mp3/
–  คอร์สปฏิบัติธรรม “มัคาคานุคา ก-ฮ”
https://makkanuka.wordpress.com/2015/02/17/makkanuka-a-z/
–  คอร์สปฏิบัติธรรม “ไฟลุกกลางหอธรรม”
https://makkanuka.wordpress.com/2015/02/28/on-fire-course/
–  คอร์สปฏิบัติธรรม “สัมมาสังกัปโป จุดเปลี่ยนสู่อธิปัญญา”
https://makkanuka.wordpress.com/2016/03/02/sankappa-mp3/
–  คอร์สปฏิบัติธรรม “อุบาสิกาใจพระ รุ่น ๑”
https://makkanuka.wordpress.com/2016/01/15/jaipra-1-mp3/
–  คอร์สปฏิบัติธรรม “อุบาสิกาใจพระ รุ่น ๒”
https://makkanuka.wordpress.com/2016/02/16/jaipra-n2-mp3/
ซีรีย์การบรรยายธรรม ณ ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา)
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
–  ธรรมบรรยายเรื่อง “สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่เราไม่เคยรู้จัก”
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/sati.mp3
–  ธรรมบรรยายเรื่อง “พ้นทุกข์ด้วย มรรค ๘”
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/freedom-by-mak8-v2.mp3
–  ธรรมบรรยายเรื่อง “อิสระจากอวิชชา”
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/free_from_ignorance-aj_prasert-v2.mp3
–  ธรรมบรรยายเรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท…เราเข้าใจได้นะ”
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/02/dependent_origination-v2.mp3
งานแสดงธรรมชมรมกัลยาณธรรม
–  นิพพานชั่วพริบตา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/02/aj-prasert-inflash-kanlayanatam.mp3
–  มรรคคานุคา-ผู้เดินตามมรรค
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-magganuga-kanlayanatam.mp3
–  อริยมรรค ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริง
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/02/mak-real-freedom-kanlayanatam.mp3
–  ธรรมบรรยายเรื่อง “ความเชื่อมโยงอริยมรรค กับ การปฏิบัติธรรม”
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/dhamma-practice-on-mak-aj-prasert.mp3
–  สอนนั่งสมาธิ นำนั่งสมาธิ และแผ่เมตตา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/08/ajprasert-teaching-meditation-1.mp3
–  นำแผ่เมตตา แผ่ส่วนบุญอุทิศส่วนกุศล
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/08/ajprasert-metta-1.mp3
–  อริยมรรคมีองค์ 8 (เสียงอ่านประกอบดนตรี)
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/muk8_edit-aj_prasert.mp3
–  เสียงอ่านหนังสือกลัวเกิดไม่กลัวตาย (PDF, MP3)
https://makkanuka.wordpress.com/2015/08/12/gluagerd-pdf-mp3/