(การ์ดคำสอน) สู่บทเรียนที่ยิ่งใหญ่กว่า

ในชีวิตคนเรา
บางคราวก็ต้องล้มบ้าง
บางคราวก็ต้องพลาดบ้าง
บางคราวก็ต้องแพ้บ้างในบางสนาม

เพราะการพลาดการแพ้ในบางครั้ง
จะให้บทเรียนที่ทรงคุณค่ายิ่งกว่า
ในแบบที่การเอาแต่ชนะเรื่อยไป
จะไม่สามารถหาโอกาสเรียนบทนี้ได้เลย
บทเรียนที่ทรงคุณค่านี้ก็เพียงแต่
ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนด้วยชัยชนะ
ที่คุณปรารถนาที่สุดในตอนนั้นแค่นั้นเอง

แต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมานั้นคุ้มค่ายิ่งกว่า
คุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่ง มีพื้นฐานแน่นยิ่งกว่าเดิม
ในการก้าวเข้าสู่สนามที่ยิ่งใหญ่กว่าหลังจากนี้

Advertisements