เกี่ยวกับผู้จัดทำ

ขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้คะ
ขอเผยแผ่ ความรู้ การ์ตูนธรรมะ บางส่วนที่ข้าพเจ้าทำเอง และบางส่วนนำมาจากที่อื่นที่เห็นว่าน่าสนใจและจะเป็นประโยชน์ต่อๆ ไป นำมาร่วมเผยแผ่ไว้ที่นี่ ผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว
me

หรือหากมีอะไรฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์แปดสี่-ศูนย์สี่แปด-สามหกเก้าแปด
ขอเป็นกรณีฉุกเฉินนะคะ
ถ้าไม่รีบมาก ขอให้ติดต่อทางอีเมลจะดีกว่า
เพราะบางทีอาจไม่สะดวกรับโทรศัพท์นะคะ (-/\-)