(การ์ดคำสอน) บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง และได้ผลจริง

(การ์ดคำสอน) บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง และได้ผลจริง
(ภาพการ์ดคำสอนขนาดใหญ่ คลิกที่นี่)

“คิดถึงพระพุทธเจ้าให้มาก ๆ
ท่านจะเสวยอะไร รองเท้าจะใส่ก็ยังไม่มี
อะไรก็ไม่มีทั้งนั้น แต่ว่าอยู่ได้
ต้องกำหนดจิตไว้ก่อน ต้องเด็ดขาด
อย่างนี้เรียกว่าจริง

บวชจริง เรียนจริง
ปฏิบัติจริง และได้ผลจริง

๔ จริงนี้ท่องเอาไว้
จริงนี่แหละคืออริยสัจ
คือ สัจจะ คือความจริง”

พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ (หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก)
บทสัมภาษณ์ในนิตยสารซีเคร็ต

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
https://makkanuka.wordpress.com/