ฟังคลิปเสียง MP3 เสียงอ่านหนังสือ “ไม่ใช่กู”

ฟังคลิปเสียง MP3 ฟังเสียงอ่านหนังสือ ไม่ใช่กู

ฟังคลิปเสียง MP3 ฟังเสียงอ่านหนังสือ

ไม่ใช่กู

ธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

ดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ตอนที่ 1 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-1.mp3

ตอนที่ 2 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-2.mp3

ตอนที่ 3 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-3.mp3

ตอนที่ 4 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-4.mp3

ตอนที่ 5 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-5.mp3

ตอนที่ 6 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-6.mp3

ตอนที่ 7 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-7.mp3

ตอนที่ 8 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-8.mp3

ตอนที่ 9 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-9.mp3

ตอนที่ 10 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/lp-ian-notme-10.mp3

ศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
Advertisements

ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์

ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์

ฟังคลิปเสียง mp3 จากคอร์สปฏิบัติธรรม

โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์

ธรรมบรรยายโดยท่าน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ตอนที่ 1 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-1.mp3

ตอนที่ 2 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-2.mp3

ตอนที่ 3 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-3.mp3

ตอนที่ 4 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-4.mp3

ตอนที่ 5 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-5.mp3

ตอนที่ 6 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-6.mp3

ตอนที่ 7 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-7.mp3

ตอนที่ 8 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-8.mp3

ตอนที่ 9 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-9.mp3

ตอนที่ 10 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-10.mp3

ตอนที่ 11 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-11.mp3

ตอนที่ 12 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-12.mp3

ตอนที่ 13 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-13.mp3

ตอนที่ 14 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-14.mp3

ตอนที่ 15 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-15.mp3

ตอนที่ 16 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-16.mp3

ตอนที่ 17 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-17.mp3

ตอนที่ 18 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-18.mp3

ตอนที่ 19 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/06/ajprasert-benz-19.mp3

ศึกษาธรรมะ ข้อธรรม ข้อคิดี ๆ จาก อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม เพิ่มเติมได้ที่
http://makkanuka.wordpress.com/

ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม สัมมาสังกัปโป จุดเปลี่ยนสู่อธิปัญญา

ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม สัมมาสังกัปโป จุดเปลี่ยนสู่อธิปัญญา

ฟังคลิปเสียง mp3 จากคอร์สปฏิบัติธรรม

สัมมาสังกัปโป จุดเปลี่ยนสู่อธิปัญญา

ธรรมบรรยายโดย
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ตอนที่ 1 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-1.mp3

ตอนที่ 2 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-2.mp3

ตอนที่ 3 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-3.mp3

ตอนที่ 4 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-4.mp3

ตอนที่ 5 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-5.mp3

ตอนที่ 6 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-6.mp3

ตอนที่ 7 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-7.mp3

ตอนที่ 8 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-8.mp3

ตอนที่ 9 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-9.mp3

ตอนที่ 10 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-10.mp3

ตอนที่ 11 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-11.mp3

ตอนที่ 12 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-12.mp3

ตอนที่ 13 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-13.mp3

ตอนที่ 14 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-14.mp3

ตอนที่ 15 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-15.mp3

ตอนที่ 16 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-16.mp3

ตอนที่ 17 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-17.mp3

ตอนที่ 18 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/sankappa-18.mp3

ศึกษาธรรมะ และข้อคิดดีๆ
อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

คอร์สปฏิบัติธรรม อุบาสิกาใจพระ รุ่น ๒ (คลิปเสียง mp3)

คอร์สปฏิบัติธรรม อุบาสิกาใจพระ รุ่น ๒ (คลิปเสียง mp3)

ฟังคลิปเสียง mp3 จากคอร์สปฏิบัติธรรม

ในคอร์สปฏิบัติธรรม “อุบาสิกาใจพระ รุ่น ๒
ธรรมบรรยายโดยท่าน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ท่านสามารถดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ตอนที่ 1 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-1-2.mp3

ตอนที่ 2 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-2.mp3

ตอนที่ 3 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-3-2.mp3

ตอนที่ 4 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-4-2.mp3

ตอนที่ 5 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-5-2.mp3

ตอนที่ 6 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-6-2.mp3

ตอนที่ 7 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-7-2.mp3

ตอนที่ 8 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-8-2.mp3

ตอนที่ 9 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-9-2.mp3

ตอนที่ 10 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-10-2.mp3

ตอนที่ 11 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-11-2.mp3

ตอนที่ 12 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-12-2.mp3

ตอนที่ 13 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-13-2.mp3

ตอนที่ 14 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-14-2.mp3

ตอนที่ 15 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-15-2.mp3

ตอนที่ 16 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-16.mp3

ตอนที่ 17 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-17.mp3

ตอนที่ 18 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-18-2.mp3

ตอนที่ 19 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-19-2.mp3

ตอนที่ 20 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-20.mp3

ตอนที่ 21 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-21.mp3

ตอนที่ 22 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/02/jaipra-2nd-22.mp3

ศึกษาธรรมะ ข้อธรรม ข้อคิดจาก อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม เพิ่มเติมได้ที่
http://makkanuka.wordpress.com/

ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม อุบาสิกาใจพระ รุ่น ๑

ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม อุบาสิกาใจพระ รุ่น 1

ฟังคลิปเสียง mp3 จากคอร์สปฏิบัติธรรม

ในคอร์สปฏิบัติธรรม “อุบาสิกาใจพระ รุ่น ๑
ธรรมบรรยายโดยท่าน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ท่านสามารถดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ตอนที่ 1 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/jaipra-1.mp3

ตอนที่ 2 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/jaipra-2.mp3

ตอนที่ 3 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/jaipra-3.mp3

ตอนที่ 4 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/jaipra-4.mp3

ตอนที่ 5 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/jaipra-5.mp3

ตอนที่ 6 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/jaipra-6.mp3

ตอนที่ 7 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/jaipra-7.mp3

ตอนที่ 8 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/jaipra-8.mp3

ตอนที่ 9 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/jaipra-9.mp3

ตอนที่ 10 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/jaipra-10.mp3

ตอนที่ 11 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/jaipra-11.mp3

ตอนที่ 12 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/jaipra-12.mp3

ตอนที่ 13 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/jaipra-13.mp3

ตอนที่ 14 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/jaipra-14.mp3

ตอนที่ 15 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/jaipra-15.mp3

ตอนที่ 16 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/jaipra-16.mp3

ตอนที่ 17 : https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/jaipra-17.mp3

ศึกษาธรรมะ ข้อธรรม ข้อคิดจาก อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม เพิ่มเติมได้ที่
http://makkanuka.wordpress.com/

ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม “นกกับต้นไม้”

ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม นกกับต้นไม้

ฟังคลิปเสียง mp3 จากคอร์สปฏิบัติธรรม

ในคอร์สปฏิบัติธรรม “นกกับต้นไม้
ธรรมบรรยายโดยท่าน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ท่านสามารถดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ตอนที่ 1
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-1.mp3

ตอนที่ 2
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-2.mp3

ตอนที่ 3
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-3.mp3

ตอนที่ 4
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-4.mp3

ตอนที่ 5
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-5.mp3

ตอนที่ 6
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-6.mp3

ตอนที่ 7
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-7.mp3

ตอนที่ 8
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-8.mp3

ตอนที่ 9
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-9.mp3

ตอนที่ 10
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-10.mp3

ตอนที่ 11
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-11.mp3

ตอนที่ 12
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-12.mp3

ตอนที่ 13
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-13.mp3

ตอนที่ 14
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-14.mp3

ตอนที่ 15
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-15.mp3

ตอนที่ 16
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-16.mp3

ตอนที่ 17
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-17.mp3

ตอนที่ 18
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-18.mp3

ศึกษาธรรมะ ข้อธรรม ข้อคิดจาก อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม เพิ่มเติมได้ที่
http://makkanuka.wordpress.com/

ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม “จับมือเขียน ก.ไก่”

ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม จับมือเขียน ก ไก่

  ฟังคลิปเสียง   mp3   จากคอร์สปฏิบัติธรรม “จับมือเขียน ก.ไก่” ธรรมบรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ท่านสามารถดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ตอนที่ 1 – แนะนำการปฏิบัติธรรม
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-1.mp3

ตอนที่ 2 – เดินจงกรม สติ สัมปชัญญะ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-2.mp3

ตอนที่ 3 – การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-3.mp3

ตอนที่ 4 – สอนเดินจงกรม
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-4.mp3

ตอนที่ 5 – อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-5.mp3

ตอนที่ 6 – การพิจารณาอาหาร
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-6.mp3

ตอนที่ 7 – ไตรลักษณ์
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-7.mp3

ตอนที่ 8 – หลวงพ่อเอี้ยนบรรยาย (ช่วงค่ำ)
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-8.mp3

ตอนที่ 9 – หลวงพ่อเอี้ยนบรรยาย (ช่วงเช้า)
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-9.mp3

ตอนที่ 10 – พิจารณาอาหาร 2
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-10.mp3

ตอนที่ 11 – ตถาคตรู้ว่ากลางวันคือกลางวัน กลางคืนคือกลางคืน
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-11.mp3

ตอนที่ 12 – ไตรสิกขา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-hand-teaching-12.mp3

ตอนที่ 13 – หลักเกณฑ์การเลือกสถานที่และบุคคล
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-hand-teaching-13.mp3

ศึกษาธรรมะ ข้อธรรม ข้อคิดดีๆ จาก อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม “รองเท้าโจร”

ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม รองเท้าโจร
คอร์สปฏิบัติธรรม “รองเท้าโจร

คลิป VDO ธรรมบรรยายนี้ สามารถดูได้ที่
https://youtu.be/FOB1XtWDl4A?list=PLEzkIhzBJA1K88lJ5dKQj0TzF0wojZckM

คลิปเสียง MP3 ท่านสามารถดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ธรรมบรรยายโดยท่าน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ตอนที่ 1 – เดินจงกรมนั่งสมาธิแบบปรมัติ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-01.mp3

ตอนที่ 2 – โลกนี้มีวินาทีเดียว
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-02.mp3

ตอนที่ 3 – ลูกทาส
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-03.mp3

ตอนที่ 4 – สักแต่ว่า
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-04.mp3

ตอนที่ 5 – โลกนี้มีแต่คนบ้า
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-05.mp3

ตอนที่ 6 – จิตไม่ใช่เรา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-06.mp3

ตอนที่ 7 – การทำลายอนุสัย
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-07.mp3

ตอนที่ 8 – อริยมรรคมีองค์แปด
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-08.mp3

ตอนที่ 9 – อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-09.mp3

ตอนที่ 10 – อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-10.mp3

ตอนที่ 11 – รองเท้าโจร
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-11.mp3

ตอนที่ 12 – จิตคือพุทธะ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-12.mp3

ตอนที่ 13 – เหี้ยเข้าตา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-course-shoes-13.mp3

ศึกษาธรรมะ ข้อธรรม ข้อคิดจาก อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม เพิ่มเติมได้ที่
http://makkanuka.wordpress.com/

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ศึกษาธรรมะ ข้อคิด ข้อคิดในการดำเนินชีวิต
การปฏิบัติธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์ที่แท้จริง

ฟังคลิปเสียง mp3 อ่านหนังสือ pdf
และติดตามข่าวสารต่าง ๆ จาก

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ได้ที่เว็บไซต์
ผู้เดินตามมรรค บนทางสู่ความรู้แจ้ง
https://makkanuka.wordpress.com/

(คลิปเสียง MP3) คอร์สปฏิบัติธรรม มัคคานุคาฮอลแลนด์

(คลิปเสียง MP3) คอร์สปฏิบัติธรรม มัคคานุคาฮอลแลนด์

quote-2-2   ฟังคลิปเสียง   mp3   จากคอร์สปฏิบัติธรรม quote-2

ในคอร์สปฏิบัติธรรม “มัคคานุคาฮอลแลนด์
ธรรมบรรยายโดยท่าน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ณ วัดพุทธาราม เมืองวาลแว็กซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์
ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2558

ท่านสามารถดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ตอนที่ 1 – เริ่มต้นปูพื้น
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-1.mp3

ตอนที่ 2 – คิดนำไปสู่ภพ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-2.mp3

ตอนที่ 3 – ทุกข์มาจากอยาก
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-3.mp3

ตอนที่ 4 – ความคิดอยู่คนละที่กับความจริง
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-4.mp3

ตอนที่ 5 – ความคิดปรุงแต่ง
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-5.mp3

ตอนที่ 6 – พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนใต้
และพระพุทธศาสนาในบังกลาเทศ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-6.mp3

ตอนที่ 7 – กายไม่ใช่เรา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-71.mp3

ตอนที่ 8 – ทางสู่พระนิพพาน
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/10/magganuga-holland-8-2.mp3

ตอนที่ 9 – จิตไม่ใช่เรา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-9.mp3

ตอนที่ 10 – อริยมรรคมีองค์แปด ตอนที่ 1
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-10.mp3

ตอนที่ 11 – อริยมรรคมีองค์แปด ตอนที่ 2
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-11.mp3

ตอนที่ 12 – ปฏิจจสมุปบาท ปูพื้นฐาน
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-12.mp3

ตอนที่ 13 – ปฏิจจสมุปบาท ผาซ่อนแก้ว
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-13.mp3

ตอนที่ 14 – ปิดคอร์ส
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/09/magganuga-holland-14.mp3