ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม “มัคคานุคา”

World-2

quote-2-2   ฟังคลิปเสียง   mp3   จากคอร์สปฏิบัติธรรม quote-2

ในคอร์ส “มัคคานุคาเบื้องต้น” เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจที่ถูก นำสู่สัมมาทิฏฐิ
บรรยายเมื่อวันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ยุวพุทธิกสมาคม
ธรรมบรรยายโดยท่านอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ท่านนี้ดีมากๆค่ะ สอนและแนะนำสิ่งต่างๆด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เป็นประโยชน์มากๆเลย

ดาวโหลดฟังที่นี่เลย

ตอนที่ 1 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-01.mp3

ตอนที่ 2 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-02.mp3

ตอนที่ 3 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/07/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-03.mp3

ตอนที่ 4 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-04.mp3

ตอนที่ 5 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/07/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-05.mp3

ตอนที่ 6 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-06.mp3

ตอนที่ 7 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/07/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-07.mp3

ตอนที่ 8 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-08.mp3

ตอนที่ 9 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-09.mp3

ตอนที่ 10 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-10.mp3

ตอนที่ 11 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/07/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-11.mp3

ตอนที่ 12 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/07/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-12.mp3

ตอนที่ 13 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-13.mp3

ตอนที่ 14 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-14.mp3

ตอนที่ 15 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-15.mp3

ตอนที่ 16 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/07/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-16.mp3

ตอนที่ 17 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/07/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-17.mp3

ตอนที่ 18 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-18.mp3

ตอนที่ 19 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/07/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-19.mp3

ตอนที่ 20 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-20.mp3

ตอนที่ 21 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-21.mp3

ตอนที่ 22 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-22.mp3

ตอนที่ 23 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-23.mp3

ตอนที่ 24 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/ajprasert-mukkanuka-basic-v2-24.mp3

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ท่านสามารถศึกษาธรรมะ ข้อคิด ข้อธรรมต่าง ๆ
ฟัง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม อ่านหนังสือ pdf
และอ่านบทความธรรมะ ได้ที่เว็บไซต์
https://makkanuka.wordpress.com/

Advertisements