ให้มองเข้าไปที่แก่น ของการโต้เถียง – ป.อ.ปยุตโต

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

“…เหมือนกับว่ามีคนมาจุดไฟเผาบ้าน
แล้วมีคนออกไปขัดขวาง
ถ้าคนในบ้านมองดูแค่ว่าคนที่เผา
กับคนที่ขัดขวางการเผานั้นทำอะไรๆต่อกัน
ถ้าคนในบ้านมองได้แค่นี้ ก็ยากจะรักษาบ้านไว้ได้
คนที่รู้เรื่องและจะรักษาบ้าน
ต้องวางจุดสนใจไว้ที่ตัวบ้าน
แล้วมองเห็นว่าคนหนึ่งกำลังเผาบ้าน
และอีกคนนึ่งพยามรักษาบ้านนั้นไว้
ไม่ให้ถูกเผาได้อย่างไร
ทำนองเดียวกัน
ถ้าชาวพุทธอ่านหนังสือนี้แล้ว
มองอยู่แค่ว่าใครกำลังว่าใคร
หรือบุคคลนั้นว่าบุคคลนี้ว่าอย่างไร
ถ้าได้แค่นี้ ก็เป็นเรื่องน่าสลดใจ
ว่าชาวพุทธนี้อยู่กันไปอย่างมืดๆ มัวๆ
ไม่รู้ว่าเนื้อตัวของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหน
และอะไรมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา
อะไรควรจะเอาใจใส่รักษาไว้ และจะรักษาอย่างไร
เนื้อหาตัดทอนจากหนังสือ
“ตื่นกันเสียที จาก ความเท็จของหนังสือ “เหตุเกิด พ.ศ.๑” สืบเนื่องจากภาพยนต์เรื่อง “กำเนิดพระพุทธเจ้า”
ซึ่งท่านพระพรหมคุณาภรณ์ได้เขียนอธิบาย ให้ชาวพุทธได้รู้และเข้าใจถูกต้อง
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/03/payutto-awake_from_the_untruths.pdf

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ผู้ประพันธ์หนังสืออันทรงคุณค่า “พุทธธรรม”
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/05/putthathum-extend.pdf

สามารถดาวโหลดผลงานการประพันธ์ ธรรมนิพนธ์และธรรมบรรยายของท่านได้ที่ วัดญาณเวศกวัน
http://www.watnyanaves.net/th/home

Advertisements