ทำอย่างไรจะให้จิตตั้งมั่นได้ยาวนานขึ้น ?

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ทำอย่างไรจะให้จิตตั้งมั่นได้ยาวนานขึ้น ?

ถาม : ทำอย่างไรจึงจะมีจิตตั้งมั่นได้ยาวขึ้น โดยปราศจากกิเสสของความอยาก
หรือการเพ่ง การฝึกสมถะกรรมฐานตามสมควรหรือพอดีในแต่ละวัน
จะช่วยให้จิตตั้งมั่นได้นานขึ้นหรือไม่ ?

ตอบ : หากคิดจะทำ คิดจะหาทางทำให้ตั้งมั่นได้ยาวนานขึ้น
แม้แต่จะทำสมถะเพื่อจะให้จิตตั้งมั่นยาวนานขึ้น ก็ผิดหลักแล้วครับ
ผิดเพราะ เราไม่ได้หัดภาวนาเพื่อจะเอาจิตที่ตั้งมั่นยาวนานหรอกครับ
แต่เพื่อให้เห็นว่าจิตไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน
หากสามารถทำจิตให้ตั้งมั่นได้ตามที่อยาก จิตก็เป็นอัตตาซิครับ
แค่เห็นจิตตั้งมั่น เห็นจิตไม่ตั้งมั่น ไปอย่างมีสติ มีสัมปชัญญะ มีความเป็นกลาง
ก็จะเห็นจิตไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน เกิดปัญญาขึ้นได้แล้วครับ

สติ ที่เราฝึกให้มีบ่อย ๆ นี่
ก็เพื่อเป็นเครื่องมือไว้ใช้ในการดูจิตที่ตั้งมั่น จิตที่ไม่ตั้งมั่น
(หรือใช้ดูกาย เวทนา จิต ธรรม ตามหลักสติปัฏฐาน ๔)
สติไม่สามารถทำให้จิตตั้งมั่นได้ยาวนานนะครับ
เพราะยังไงจิตก็เกิดดับที่ละขณะ
แต่ถ้าทำสมถะจนถึงฌาน จะช่วยให้จิตตั้งมั่นเกิดดับต่อเนื่องกันยาวนานได้ครับ


ดึงมานำเสนอที่นี่อีกทีโดย https://dhammaway.wordpress.com/
Advertisements