(การ์ดคำสอน) คือทำด้วยใจที่สะอาด – พ.นวลจันทร์

to-real-clean-150px

ดูภาพขนาดใหญ่ได้

สิ่งที่สะอาดเท่านั้นที่จะสามารถไปทำให้สิ่งอื่นสะอาดได้ สิ่งที่บริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะทำให้สิ่งอื่นบริสุทธิ์ขึ้นได้ ถ้าตัวของตัวเองสกปรกเปรอะเปื้อนอยู่ แล้วจะไปทำให้สิ่งอื่นสะอาดหมดจดได้อย่างไร

พ.นวลจันทร์
จากหนังสือ ‘เพียงแค่รู้’
ผู้เขียน พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

คำตอบที่แท้จริง…

คลิปเสียงสั้นๆนี้ ดีมากเลยนะคะ

ลองฟังดูนะคะ

จากวันที่รู้สึกเศร้าหมอง…หดหู่ๆ…พอฟังแล้ว…

รู้สึกเหมือน…ได้รับคำตอบสำหรับชีวิตกลับมาเลย

เสียงอ่านหนังสือ “เพียงแค่รู้” เขียนโดย พ.นวลจันทร์
(พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ อมรินทร์ธรรมะ
จัดทำโดย ทีมงานเพียงแค่รู้

เสียงหนังสือเล่มนี้ตอนอื่นๆ สามารถฟังไ้ด้ที่นี่คะ
http://www.youtube.com/playlist?list=PLg4DQdTBIZhwMwj8sEWDTB8JETBhzQSml