ลองถามตัวเองว่า…ปฏิบัติไปเพื่ออะไร


“…การปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงไหม
ต้องถามตัวเองนะ ที่ตัวเองปฏิบัติเนี่ย ตกลงที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ย
เราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ไหม
หรือเราปฏิบัติเพื่ออะไร

คือถ้าเราผิดพลาดไปจากจุดตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊ปเนี่ย มันพลาดเลยนะ
เพราะว่าการปฏิบัติ ต้องเป็นการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
เพราะเมื่อใดก็ตามที่ใจของเรามุ่งมั่นสู่การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ย
มันก็จะมองหาว่ากระบวนการมันจะเป็นอย่างไร
ความพ้นทุกข์คืออะไร

ปัญหาหนึ่งที่พระอาจารย์พบกับผู้ปฏิบัติอีกหลากหลายก็คือ
บางครั้งการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อทำอย่างอื่น
เพื่อให้ได้อย่างอื่นเพื่อให้เป็นอย่างอื่น
แต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์
แต่อาจจะเป็นไปเพื่อการต้องการความสงบบ้าง
เพื่อฝึกฝนพลังจิตบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนอะ
ซึ่งมันทำให้เขวออกไป

แต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราเข้าใจว่ากระบวนการปฏิบัติ
หรือเราตั้งใจเลยว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์
มันจะมุ่งสู่การแสวงหาในการที่จะทำให้เรียนรู้ว่า
อะไรคือทุกข์ อะไรคือทางดับแห่งทุกข์
อะไรคือคำสอนที่แท้จริง ก็มุ่งไปสู่ตรงนั้น
ตรงนี้มันทำให้เกิดสัมมาทิฐิขึ้นมาโดยตรง

ลองสำรวจตรวจตรา เช็กการปฏิบัติของเรา
ว่าที่ผ่านมาทั้งหมด เราปฏิบัติไปเพื่ออะไร…”

พระอาจารย์ครรชิต อกิจญโน
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

พระธรรมเทศนา ณ บ้านจิตสบาย
ดูคลิปวีดีโอธรรมเทศนาได้ที่นี่คะ
http://www.youtube.com/watch?v=5Vj6mGs-IZk