(การ์ดคำสอน) บรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้า

ถ้าหากมีข้อกำหนดสำหรับผู้จะบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ว่า
(๑) ผู้ใดสามารถใช้กำลังแขนของตน ว่ายข้ามห้วงจักรวาลทั้งสิ้น ที่มีน้ำเต็มทั่วทั้งหมดจนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า
(๒) ผู้ใดสามารถเดินเท้าเหยียบย่ำห้วงแห่งจักรวาลทั้งสิ้น ที่ปกคลุมด้วยกอไผ่จนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า
(๓) ผู้ใดปักดาบทั้งหลายลงเต็มห้วงจักรวาล แล้วสามารถเดินเท้าเหยียบสถานที่ซึ่งเต็มด้วยดาบไปจนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า
(๔) ผู้ใดสามารถเดินเท้าย่ำห้วงจักรวาลทั้งสิ้น ซึ่งเต็มด้วยถ่านเพลิงอันปราศจากเปลวไปจนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า
ผู้ใดไม่มีความเห็นว่า “ข้อกำหนดเหล่านั้นแม้ข้อหนึ่งทำได้ยาก” คิดแต่ว่า “เราจักข้ามไปถึงฝั่งข้างได้” ผู้นั้นเป็นผู้ประกอบด้วยฉันทะ อุตสาหะ ความพยายามและการแสวงหาอันยิ่งใหญ่ ความปรารถนาของเขาย่อมสำเร็จ คนนอกจากนี้ย่อมไม่สำเร็จ

ทูเรนิทาน
แปลและเรียบเรียงจาก
วิสุทธชนวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน

โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง (จากหนังสือ พระพุทธเจ้า)

สามารถดาวโหลดหนังสือ “พระพุทธเจ้า” อ่านได้ที่
http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/055-buddha.pdf

และสามารถศึกษาธรรมะข้อคิดข้อธรรมจาก อ.สุภีร์ ทุมทอง
ฟังคลิปเสียง mp3 หรืออ่านหนังสือ pdf ได้ที่
http://www.ajsupee.com

Advertisements

(การ์ดคำสอน) ความรู้ที่มีคุณค่าที่สุด

true-of-life-3-750px
(ดูภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่ค่ะ)

บรรดาสรรพความรู้ทั้งหมดในโลกนี้และในสังสารวัฏนี้
ความรู้ที่มีคุณค่าที่สุด ควรเป็นความรู้เกี่ยวกับชีวิตตัวเอง
ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศเอาไว้ดีแล้ว …
… หากพิจารณาเรื่องการเวียนเกิดเวียนตาย
แล้วย้อนกลับมามองที่ตนเองแล้ว
เราจะเห็นว่า มุมมองของเราที่มองเห็น
แค่ชีวิตเดียวและเห็นเหตุปัจจัยแค่บางส่วนนั้น
เป็นมุมมองที่คับแคบและไม่น่าเชื่อถือแม้แต่น้อย
เราไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้จักชีวิต
และไม่รู้จักข้อจำกัดของชีวิตเอาเสียเลย
หากจะมีเรื่องน่าเศร้าที่สุดในโลกใบนี้ ก็น่าจะเป็นเรื่องนี้นั่นเอง
ส่วนหนึ่งจากคำนำและเนื้อหาในหนังสือ “สัจจะแห่งชีวิต”
ผู้เขียน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

สามารถดาวโหลดอ่านหนังสือฉบับเต็มอ่านได้ที่นี่
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/08/truth-of-life.pdf

ศึกษาธรรมะเพิ่มเติมจาก อ.สุภีร์ ทุมทอง ที่นี่ค่ะ
http://www.ajsupee.com

(การ์ดคำสอน) มหาสมุทรของสังสาระ

cry-to-river-ajsupee-2-750px
คลิกดาวโหลดภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่ค่ะ

สังสาระมันวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้
หาที่สุดในเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้
เราทั้งหลายก็ได้ประสบความทุกข์มานานเหลือเกินแล้ว
มากมายสุดจะนับได้
พระพุทธเจ้าอุปมาไว้เยอะ เช่นว่า
เรานี่เกิดมาแล้วก็มีแม่ แม่ตายก็ร้องไห้
น้ำตาเราที่ร้องไห้เวลาแม่ตายนี่
รวมกันแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีก
น้ำนมที่เราดื่ม มากกว่าน้ำในมหาสมุทร
เลือดที่ไหลออกจากลำคอเวลาถูกเชือด
มากกว่าน้ำในมหาสมุทร
ในสังสาระอันยาวนานนี้
คนที่ไม่เคยเป็นพ่อกัน หาไม่ได้
คนที่ไม่เคยเป็นแม่กัน ไม่เคยเป็นลูกกัน หาไม่ได้
หากเราไปเห็นคนร่ำรวย คนมีความสุข
ก็ให้ตกลงใจได้เลยว่า เราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้ว
หรือหากเราไปเห็นคนยากจน คนเป็นทุกข์
ก็ให้ตกลงใจได้เลยว่าเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้ว
เพราะว่าเกิดตายมายาวนานมาก
ถ้ามีปัญญาญาณเกิดขึ้นก็จะเห็นว่า
ชีวิตมีแค่นี้เอง มีกายกับใจ
ที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ธรรมบรรยาย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
เรื่อง “ปัญญาญาณ” (28/7/52)

สามารถดาวโหลดอ่านหนังสือฉบับเต็มอ่านได้ที่นี่
https://dhammaway.files.wordpress.com/2012/09/panyayan-aj-supee.pdf

สามารถดาวโหลดคลิปเสียงธรรมบรรยายนี้ฟังได้ที่นี่ค่ะ
ตอนที่ 1: https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/07/panyayana1-28-07-52-ajsupee.mp3
ตอนที่ 2: https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/07/panyayana2-11-08-52-ajsupee.mp3
ตอนที่ 3: https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/07/panyanana3-08-09-52-ajsupee.mp3
ตอนที่ 4: https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/07/panyayana4-13-10-52-ajsupee.mp3

ศึกษาธรรมะเพิ่มเติมจาก อ.สุภีร์ ทุมทอง ได้ที่นี่ค่ะ
http://www.ajsupee.com

(การ์ดคำสอน) เหตุของความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม

on-the-good-things-150px
คลิกดูภาพขนาดใหญ่ที่นี่เลยค่ะ

“…
พวกเราถ้าไม่ระวัง
ความคิดผิดๆจะเยอะ
พอความผิดเยอะ
ก็ใช้ชีวิตด้วยความเป็นทุกข์
มาปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยก้าวหน้า
เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไร
บางทีก็ไม่รู้จะโทษใคร
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะไม่ละบาปทั้งปวง
พอจะปฏิบัติธรรมะขั้นสูง
ทำสมถะวิปัสสนามันก็ไปไม่รอด
เพราะว่าในเมื่อไม่ได้ละบาปทั้งปวง
กุศลมันก็ไม่อาจจะถึงพร้อม
แล้วก็จะไม่อาจชำระจิตให้ผ่องใส
จะให้อริยมรรคประชุมรวมกัน
มันก็เป็นไปไม่ได้
…”
อ.สุภีร์ ทุมทอง
จากธรรมบรรยายเรื่อง กรรมบถ ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 ตอน (น่าดูและน่าฟังมากๆๆค่ะ)
ดูคลิปวีดีโอได้ที่นี่ค่ะ
1: http://www.youtube.com/watch?v=CnST2oTe8bQ
2: http://www.youtube.com/watch?v=yXEWFru--_U
3: http://www.youtube.com/watch?v=1dJuUTWZPXc
4: http://www.youtube.com/watch?v=48f0iBP5QYw

หรือดาวโหลดฟังแบบ mp3 ที่นี่ได้เลยค่ะ
1: https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/12/ajsupee-kammapatha-1.mp3
2: https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/12/ajsupee-kammapatha-2.mp3
3: https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/12/ajsupee-kammapatha-3.mp3
4: https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/03/ajsupee-kammapatha-4.mp3

.

(การ์ดคำสอน) ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง

the-hungry-100px
คลิกดูภาพขนาดใหญ่ที่นี่เลยค่ะ

อ.สุภีร์ ทุมทอง
๖ กันยายน ๒๕๕๕

“…
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ความหิวนี้เป็นโรคอย่างยิ่ง
เคยได้ยินไหม

มันเป็นโรคอย่างยิ่งเป็นโรคที่รักษาไม่หาย
กินข้าวเมื่อเช้าไปนะ เดี๋ยวกลางวันกินอีกไหม

เหมือนจะหายแต่ไม่หาย
เดี๋ยวไปกินอีกแล้ว
เดี๋ยวตอนเย็นกินอีกแล้ว

ตื่นเช้าขึ้นมากินอีก
ตอนกลางวันกินอีก
ตอนเย็นก็กินอีก

ตื่นเช้าขึ้นมาวันใหม่ก็กินอีกแล้ว
กลางวันก็กินอีก
เย็นก็กินอีก

กลับไปกลับมาอย่างนี้
จนกระทั้งตายแล้วเกิดใหม่

ก็ยังกินข้าวอยู่เลย
ยังหิวอยู่เลย

มันเป็นโรคที่รักษาไม่หาย
ร่างกายมันเป็นอย่างนี้
ธรรมชาติมันมีโรคและ
มีความทุกข์ในตัวของมันเอง
…”

จากธรรมบรรยายโดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
http://www.ajsupee.com

สามารถดาวโหลดไฟล์เสียง mp3 หนังสือ pdf อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้ที่นี่ด้วยค่ะ
https://dhammaway.wordpress.com/2012/03/27/all-about-ajsupee/