(การ์ดคำสอน) บรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้า

ถ้าหากมีข้อกำหนดสำหรับผู้จะบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ว่า
(๑) ผู้ใดสามารถใช้กำลังแขนของตน ว่ายข้ามห้วงจักรวาลทั้งสิ้น ที่มีน้ำเต็มทั่วทั้งหมดจนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า
(๒) ผู้ใดสามารถเดินเท้าเหยียบย่ำห้วงแห่งจักรวาลทั้งสิ้น ที่ปกคลุมด้วยกอไผ่จนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า
(๓) ผู้ใดปักดาบทั้งหลายลงเต็มห้วงจักรวาล แล้วสามารถเดินเท้าเหยียบสถานที่ซึ่งเต็มด้วยดาบไปจนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า
(๔) ผู้ใดสามารถเดินเท้าย่ำห้วงจักรวาลทั้งสิ้น ซึ่งเต็มด้วยถ่านเพลิงอันปราศจากเปลวไปจนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า
ผู้ใดไม่มีความเห็นว่า “ข้อกำหนดเหล่านั้นแม้ข้อหนึ่งทำได้ยาก” คิดแต่ว่า “เราจักข้ามไปถึงฝั่งข้างได้” ผู้นั้นเป็นผู้ประกอบด้วยฉันทะ อุตสาหะ ความพยายามและการแสวงหาอันยิ่งใหญ่ ความปรารถนาของเขาย่อมสำเร็จ คนนอกจากนี้ย่อมไม่สำเร็จ

ทูเรนิทาน
แปลและเรียบเรียงจาก
วิสุทธชนวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน

โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง (จากหนังสือ พระพุทธเจ้า)

สามารถดาวโหลดหนังสือ “พระพุทธเจ้า” อ่านได้ที่
https://goo.gl/49wC1h

และสามารถศึกษาธรรมะข้อคิดข้อธรรมจาก อ.สุภีร์ ทุมทอง
ฟังคลิปเสียง mp3 หรืออ่านหนังสือ pdf ได้ที่
http://www.ajsupee.com

(การ์ดคำสอน) ความรู้ที่มีคุณค่าที่สุด

true-of-life-3-750px
(ดูภาพขนาดใหญ่ได้)

บรรดาสรรพความรู้ทั้งหมดในโลกนี้และในสังสารวัฏนี้ ความรู้ที่มีคุณค่าที่สุด ควรเป็นความรู้เกี่ยวกับชีวิตตัวเอง ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศเอาไว้ดีแล้ว …
… หากพิจารณาเรื่องการเวียนเกิดเวียนตาย แล้วย้อนกลับมามองที่ตนเองแล้ว เราจะเห็นว่า มุมมองของเราที่มองเห็นแค่ชีวิตเดียวและเห็นเหตุปัจจัยแค่บางส่วนนั้น เป็นมุมมองที่คับแคบและไม่น่าเชื่อถือแม้แต่น้อย เราไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้จักชีวิต และไม่รู้จักข้อจำกัดของชีวิตเอาเสียเลย
หากจะมีเรื่องน่าเศร้าที่สุดในโลกใบนี้ ก็น่าจะเป็นเรื่องนี้นั่นเอง
ส่วนหนึ่งจากคำนำเนื้อหาในหนังสือ
สัจจะแห่งชีวิต (pdf)
ผู้เขียน อ.สุภีร์ ทุมทอง

(การ์ดคำสอน) มหาสมุทรของสังสาระ

cry-to-river-ajsupee-2-750px
คลิกดูภาพขนาดใหญ่ได้

สังสาระมันวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้ หาที่สุดในเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้ เราทั้งหลายก็ได้ประสบความทุกข์มานานเหลือเกินแล้ว มากมายสุดจะนับได้
พระพุทธเจ้าอุปมาไว้เยอะ เช่นว่าเรานี่เกิดมาแล้วก็มีแม่ แม่ตายก็ร้องไห้ น้ำตาเราที่ร้องไห้เวลาแม่ตายนี่ รวมกันแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีก น้ำนมที่เราดื่มมากกว่าน้ำในมหาสมุทร เลือดที่ไหลออกจากลำคอเวลาถูกเชือดมากกว่าน้ำในมหาสมุทร
ในสังสาระอันยาวนานนี้ คนที่ไม่เคยเป็นพ่อกันหาไม่ได้ คนที่ไม่เคยเป็นแม่กันไม่เคยเป็นลูกกันหาไม่ได้ หากเราไปเห็นคนร่ำรวย คนมีความสุขก็ให้ตกลงใจได้เลยว่าเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้ว หรือหากเราไปเห็นคนยากจนคนเป็นทุกข์ก็ให้ตกลงใจได้เลยว่าเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้ว เพราะว่าเกิดตายมายาวนานมาก
ถ้ามีปัญญาญาณเกิดขึ้นก็จะเห็นว่า ชีวิตมีแค่นี้เอง มีกายกับใจ ที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ธรรมบรรยาย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
เรื่อง “ปัญญาญาณ pdf” (28/7/52)

ฟังคลิปเสียงธรรมบรรยายนี้
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4

ศึกษาธรรมะเพิ่มเติม
อ.สุภีร์ ทุมทอง

(การ์ดคำสอน) เหตุของความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม

on-the-good-things-150px
ดูภาพขนาดใหญ่ได้

“…
พวกเราถ้าไม่ระวังความคิดผิดๆจะเยอะ พอความผิดเยอะก็ใช้ชีวิตด้วยความเป็นทุกข์ มาปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยก้าวหน้า เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไร บางทีก็ไม่รู้จะโทษใคร
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะไม่ละบาปทั้งปวง พอจะปฏิบัติธรรมะขั้นสูงทำสมถะวิปัสสนามันก็ไปไม่รอด
เพราะว่าในเมื่อไม่ได้ละบาปทั้งปวง กุศลมันก็ไม่อาจจะถึงพร้อม แล้วก็จะไม่อาจชำระจิตให้ผ่องใส จะให้อริยมรรคประชุมรวมกันมันก็เป็นไปไม่ได้
…”

(การ์ดคำสอน) ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง

the-hungry-100px
ดูภาพขนาดใหญ่ได้

อ.สุภีร์ ทุมทอง (๖ กันยายน ๒๕๕๕)

“…
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความหิวนี้เป็นโรคอย่างยิ่ง เคยได้ยินไหม

มันเป็นโรคอย่างยิ่งเป็นโรคที่รักษาไม่หาย กินข้าวเมื่อเช้าไปนะเดี๋ยวกลางวันกินอีกไหม

เหมือนจะหายแต่ไม่หาย เดี๋ยวไปกินอีกแล้ว เดี๋ยวตอนเย็นกินอีกแล้ว

ตื่นเช้าขึ้นมากินอีก ตอนกลางวันกินอีก ตอนเย็นก็กินอีก

ตื่นเช้าขึ้นมาวันใหม่ก็กินอีกแล้ว กลางวันก็กินอีก เย็นก็กินอีก

กลับไปกลับมาอย่างนี้ จนกระทั้งตายแล้วเกิดใหม่

ก็ยังกินข้าวอยู่เลย ยังหิวอยู่เลย

มันเป็นโรคที่รักษาไม่หาย ร่างกายมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันมีโรค และมีความทุกข์ในตัวของมันเอง
…”

จากธรรมบรรยายโดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕

ฟังคลิปเสียง mp3 และอ่านหนังสือ pdf ได้ที่
http://www.ajsupee.com