(11 นาที) ฟังเรื่องการเดินจงกรม

สอนเดินจงกรม

ดาวโหลดไฟล์เสียง
mp3 สอนเดินจงกรม

หรือฟังผ่าน
Youtube สอนเดินจงกรม

สอนโดย
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และดาวโหลดฟังไฟล์เสียง
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี mp3

ขอบคุณภาพต้นฉบับจากหนังสือ รังสีแห่งธรรม
เว็บไซต์ วัดมเหยงคณ์

(การ์ดคำสอน) เมตตาบารมี ดุจดั่งสายฝน

like a rain-150px
ดูภาพขนาดใหญ่ คลิกที่นี่เลยค่ะ

“…เหมือนกับฝนที่ตกลงมา
ฝนตกแล้วย่อมไหลและแผ่ความเย็นไปทั่ว
ไม่เลือกที่เหมือนดังการแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ไม่ว่าคนดี คนชั่ว คนที่เป็นศัตรูหรือเป็นมิตร
คนที่ให้ประโยชน์เกื้อกูลหรือคนที่ไม่เกื้อกูล
คือแผ่เมตตาความปราถนาดีไปทั่วเสมอกัน
อย่างนี้จึงจะเป็นเมตตาบารมี…”

พระครูเกษมธรรมทัต
(พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

จากหนังสือ “บนวิถีแห่งธรรม” หน้า ๑๙

รวมแหล่งดาวโหลดไฟล์เสียงและหนังสือ พระครูเกษมธรรมทัต
https://dhammaway.wordpress.com/2012/03/27/all-about-paj-surasak/

(การ์ดรูปภาพ) ให้พร – พระครูเกษมธรรมทัต

(การ์ดรูปภาพ) ให้พร - พระครูเกษมธรรมทัต
“…ที่สุดนี้ก็ขออาราธนาคุณของ
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
อภิบาลปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลายได้แคล้วคลาด
ปลอดภัยจากหมู่มารร้ายภยันตรายทั้งปวง
เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์
คือพระนิพพานทุกท่านเทอญ…”
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๘ สิงหาคม ๒๕๔๗)

รวมแหล่งดาวโหลดไฟล์เสียง mp3 หนังสือ pdf – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี
https://dhammaway.wordpress.com/2012/03/27/all-about-paj-surasak/

(การ์ดคำสอน) พระครูเกษมธรรมทัต – ความทุกข์สอนให้เรามีปัญญา

“…อะไรที่มันยากลำบากมาก
เราก็ต้องสู้ ต้องอดทน ต้องพากเพียร

คนเราที่จะประสบความสำเร็จ
มันต้องผ่านความทุกข์ยาก

ความทุกข์มันจะสอนให้เรามีปัญญา
ถ้าไม่มีทุกข์ไฉนเลยจะเกิดปัญญา
ถ้าไม่มีปัญหาไฉนเลยจะเกิดบารมี…”

พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากไฟล์เสียงพระธรรมเทศนาเรื่อง “สั่งสมพละ 5 เพื่อมรรคผลนิพพาน”
สามารถดาวโหลดไฟล์เสียงเต็มๆมาฟ้งได้ที่นี่
http://www.ybat.org/v4/search_media_1.asp?idsend=8

(การ์ดคำสอน) หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี – จงรักษาสัจจะ


“ผู้ที่จะประสบความสำเร็จนั้น
ต้องมี “สัจจะ”
เป็นตายร้ายดีอย่างไร
ก็จะรักษาสัจจะไว้ให้ได้”
การ์ดคำสอน พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี) – จงรักษาสัจจะ
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา