ขอเชิญมาปฏิบัติธรรม ในหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน

มาร่วมกันฟังธรรมะ และปฏิบัติธรรม ในหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน
ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติธรรมเดือนเมษายน ๒๕๕๙
หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน “สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด”
กับ พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ

วันศุกร์ที่ ๒๒ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

จัดโดย โรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม

ดูรายละเอียดการเข้าร่วมคอร์สปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมได้ที่
http://kanlayanatam.com/event/apr16/details.htm

ติดตามข่าวสารงานแสดงธรรมต่าง ๆ
โดย ชมรมกัลยาณธรรม ได้ที่

Advertisements