ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม “นกกับต้นไม้”

ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม นกกับต้นไม้

ฟังคลิปเสียง mp3 จากคอร์สปฏิบัติธรรม

ในคอร์สปฏิบัติธรรม “นกกับต้นไม้
ธรรมบรรยายโดยท่าน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ท่านสามารถดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ตอนที่ 1
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-1.mp3

ตอนที่ 2
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-2.mp3

ตอนที่ 3
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-3.mp3

ตอนที่ 4
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-4.mp3

ตอนที่ 5
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-5.mp3

ตอนที่ 6
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-6.mp3

ตอนที่ 7
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-7.mp3

ตอนที่ 8
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-8.mp3

ตอนที่ 9
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-9.mp3

ตอนที่ 10
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-10.mp3

ตอนที่ 11
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-11.mp3

ตอนที่ 12
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-12.mp3

ตอนที่ 13
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-13.mp3

ตอนที่ 14
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-14.mp3

ตอนที่ 15
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-15.mp3

ตอนที่ 16
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-16.mp3

ตอนที่ 17
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-17.mp3

ตอนที่ 18
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-bird-and-tree-18.mp3

ศึกษาธรรมะ ข้อธรรม ข้อคิดจาก อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม เพิ่มเติมได้ที่
http://makkanuka.wordpress.com/
Advertisements