ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม “จับมือเขียน ก.ไก่”

ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม จับมือเขียน ก ไก่

  ฟังคลิปเสียง   mp3   จากคอร์สปฏิบัติธรรม “จับมือเขียน ก.ไก่” ธรรมบรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ท่านสามารถดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ตอนที่ 1 – แนะนำการปฏิบัติธรรม
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-1.mp3

ตอนที่ 2 – เดินจงกรม สติ สัมปชัญญะ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-2.mp3

ตอนที่ 3 – การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-3.mp3

ตอนที่ 4 – สอนเดินจงกรม
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-4.mp3

ตอนที่ 5 – อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-5.mp3

ตอนที่ 6 – การพิจารณาอาหาร
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-6.mp3

ตอนที่ 7 – ไตรลักษณ์
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-7.mp3

ตอนที่ 8 – หลวงพ่อเอี้ยนบรรยาย (ช่วงค่ำ)
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-8.mp3

ตอนที่ 9 – หลวงพ่อเอี้ยนบรรยาย (ช่วงเช้า)
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-9.mp3

ตอนที่ 10 – พิจารณาอาหาร 2
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-10.mp3

ตอนที่ 11 – ตถาคตรู้ว่ากลางวันคือกลางวัน กลางคืนคือกลางคืน
https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/12/aj-prasert-hand-teaching-11.mp3

ตอนที่ 12 – ไตรสิกขา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-hand-teaching-12.mp3

ตอนที่ 13 – หลักเกณฑ์การเลือกสถานที่และบุคคล
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/aj-prasert-hand-teaching-13.mp3

ศึกษาธรรมะ ข้อธรรม ข้อคิดดีๆ จาก อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม