อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ศึกษาธรรมะ ข้อคิด ข้อคิดในการดำเนินชีวิต
การปฏิบัติธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์ที่แท้จริง

ฟังคลิปเสียง mp3 อ่านหนังสือ pdf
และติดตามข่าวสารต่าง ๆ จาก

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ได้ที่เว็บไซต์
ผู้เดินตามมรรค บนทางสู่ความรู้แจ้ง
https://makkanuka.wordpress.com/

Advertisements