จึงสำคัญอยู่ที่จิตใจผู้ใช้เครื่องมือนั้น

ความรู้เสริมจากทางโลก ที่จะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม จากศาสตร์สาขาวิชาอื่น หรือจากศาสนาอื่นๆ ข้อคิด คำคม วิถีการใช้ชีวิต และแรงบันดาลใจ
มนุษย์เรามักจะฆ่าด้วยสองสาเหตุ คือเพื่ออาหารหรือเพื่อป้องกันตัวเองจากอันตราย อย่างไรก็ตาม การที่คนๆ หนึ่งถือมังสวิรัติ ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีนิสัยไม่ใช้ความรุนแรงหรือเป็นโยคี ถึงแม้ว่าอาหารมังสวิรัติจะมีความจำเป็นสำหรับการฝึกโยคะ แต่ทรราชที่กระหายเลือดก็อาจเป็นนักมังสวิรัติได้เช่นกัน ความรุนแรงเป็นสภาวะของจิตใจไม่ใช่สภาวะอาหาร ความรุนแรงอยู่ในจิตใจ หาใช่อยู่ในเครื่องมือที่ถืออยู่ในมือ คนอาจใช้มีดเพื่อปอกผลไม้หรือทิ่มแทงศัตรูก็ได้ ความผิดจึงไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือ หากแต่อยู่ที่ผู้ใช้เครื่องมือนั้น

จากหนังสือ Light on Yoga : ประทีปแห่งโยคะ