(การ์ดคำสอน) เรียนรู้ให้เห็นซึ่งความจริงของชีวิต

ที่เราจมอยู่ในความทุกข์ไม่รู้จักเลิก เพราะใจเราไม่ยอมรับความจริง ใจเราไม่เห็นความจริง ความจริงของชีวิตคือ ในกายในใจนี้มีแต่ของไม่เที่ยง มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา มีแต่ของที่ควบคุมไม่ได้ บังคับไม่ได้ ไม่เป็นไปตามใจปรารถนา นี่คือความจริงของชีวิต

ร่างกายต้องแก่ ร่างกายต้องเจ็บ ร่างกายต้องตาย จิตใจของเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ต้องเจอสิ่งที่ไม่รัก ต้องมีความผิดหวัง มีความโศกเศร้ารำพัน มีความไม่สบายกาย มีความไม่สบายใจ มีความคับแค้นใจ สิ่งเหล่านี้เป็นความจริง ที่วนเวียนอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลา ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตได้ จิตใจยอมรับความจริงได้

เช่น ยอมรับได้ว่าเราต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รัก ต้องสมปรารถนาบ้าง ไม่สมปรารถนาบ้าง ความปรารถนานั้นไม่มีทีสิ้นสุดเลย แต่สุดท้ายก็คือไม่สมปรารถนานั่นแหละ เพราะว่าพอได้อย่างนี้ ก็ขยายความต้องการไปเรื่อยๆ ชีวิตก็จะจมในความทุกข์

เราต้องมาเรียนให้เห็นความจริงของชีวิต

ดูเรื่องนี้ต่อได้ที่นี่ – (ภาพการ์ตูน) สู่ความสิ้นทุกข์
https://dhammaway.wordpress.com/2014/07/14/dhamma-practice-manual-pramote-pamojjo/

เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ คู่มือการปฏิบัติธรรม
(ฉบับเต็ม แบบตัวหนังสือ) – พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
http://www.dhamma.com/guidebookformeditator/
Advertisements