(ปริศนาธรรม) อะไรวิเศษกว่ากัน

th-which-one-is- the-most-superb
ปริศนาธรรม… หินสองก้อนนี้…
หินก้อนไหนวิเศษกว่ากัน
Advertisements