(การ์ดคำสอน) ความรู้ที่มีคุณค่าที่สุด

true-of-life-3-750px
(ดูภาพขนาดใหญ่ได้)

บรรดาสรรพความรู้ทั้งหมดในโลกนี้และในสังสารวัฏนี้ ความรู้ที่มีคุณค่าที่สุด ควรเป็นความรู้เกี่ยวกับชีวิตตัวเอง ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศเอาไว้ดีแล้ว …
… หากพิจารณาเรื่องการเวียนเกิดเวียนตาย แล้วย้อนกลับมามองที่ตนเองแล้ว เราจะเห็นว่า มุมมองของเราที่มองเห็นแค่ชีวิตเดียวและเห็นเหตุปัจจัยแค่บางส่วนนั้น เป็นมุมมองที่คับแคบและไม่น่าเชื่อถือแม้แต่น้อย เราไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้จักชีวิต และไม่รู้จักข้อจำกัดของชีวิตเอาเสียเลย
หากจะมีเรื่องน่าเศร้าที่สุดในโลกใบนี้ ก็น่าจะเป็นเรื่องนี้นั่นเอง
ส่วนหนึ่งจากคำนำเนื้อหาในหนังสือ
สัจจะแห่งชีวิต (pdf)
ผู้เขียน อ.สุภีร์ ทุมทอง