(การ์ดคำสอน) มหาสมุทรของสังสาระ

cry-to-river-ajsupee-2-750px
คลิกดาวโหลดภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่ค่ะ

สังสาระมันวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้
หาที่สุดในเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้
เราทั้งหลายก็ได้ประสบความทุกข์มานานเหลือเกินแล้ว
มากมายสุดจะนับได้
พระพุทธเจ้าอุปมาไว้เยอะ เช่นว่า
เรานี่เกิดมาแล้วก็มีแม่ แม่ตายก็ร้องไห้
น้ำตาเราที่ร้องไห้เวลาแม่ตายนี่
รวมกันแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีก
น้ำนมที่เราดื่ม มากกว่าน้ำในมหาสมุทร
เลือดที่ไหลออกจากลำคอเวลาถูกเชือด
มากกว่าน้ำในมหาสมุทร
ในสังสาระอันยาวนานนี้
คนที่ไม่เคยเป็นพ่อกัน หาไม่ได้
คนที่ไม่เคยเป็นแม่กัน ไม่เคยเป็นลูกกัน หาไม่ได้
หากเราไปเห็นคนร่ำรวย คนมีความสุข
ก็ให้ตกลงใจได้เลยว่า เราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้ว
หรือหากเราไปเห็นคนยากจน คนเป็นทุกข์
ก็ให้ตกลงใจได้เลยว่าเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้ว
เพราะว่าเกิดตายมายาวนานมาก
ถ้ามีปัญญาญาณเกิดขึ้นก็จะเห็นว่า
ชีวิตมีแค่นี้เอง มีกายกับใจ
ที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ธรรมบรรยาย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
เรื่อง “ปัญญาญาณ” (28/7/52)

สามารถดาวโหลดอ่านหนังสือฉบับเต็มอ่านได้ที่นี่
https://dhammaway.files.wordpress.com/2012/09/panyayan-aj-supee.pdf

สามารถดาวโหลดคลิปเสียงธรรมบรรยายนี้ฟังได้ที่นี่ค่ะ
ตอนที่ 1: https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/07/panyayana1-28-07-52-ajsupee.mp3
ตอนที่ 2: https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/07/panyayana2-11-08-52-ajsupee.mp3
ตอนที่ 3: https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/07/panyanana3-08-09-52-ajsupee.mp3
ตอนที่ 4: https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/07/panyayana4-13-10-52-ajsupee.mp3

ศึกษาธรรมะเพิ่มเติมจาก อ.สุภีร์ ทุมทอง ได้ที่นี่ค่ะ
http://www.ajsupee.com

Advertisements