(การ์ดคำสอน) มหาสมุทรของสังสาระ

cry-to-river-ajsupee-2-750px
คลิกดูภาพขนาดใหญ่ได้

สังสาระมันวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้ หาที่สุดในเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้ เราทั้งหลายก็ได้ประสบความทุกข์มานานเหลือเกินแล้ว มากมายสุดจะนับได้
พระพุทธเจ้าอุปมาไว้เยอะ เช่นว่าเรานี่เกิดมาแล้วก็มีแม่ แม่ตายก็ร้องไห้ น้ำตาเราที่ร้องไห้เวลาแม่ตายนี่ รวมกันแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีก น้ำนมที่เราดื่มมากกว่าน้ำในมหาสมุทร เลือดที่ไหลออกจากลำคอเวลาถูกเชือดมากกว่าน้ำในมหาสมุทร
ในสังสาระอันยาวนานนี้ คนที่ไม่เคยเป็นพ่อกันหาไม่ได้ คนที่ไม่เคยเป็นแม่กันไม่เคยเป็นลูกกันหาไม่ได้ หากเราไปเห็นคนร่ำรวย คนมีความสุขก็ให้ตกลงใจได้เลยว่าเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้ว หรือหากเราไปเห็นคนยากจนคนเป็นทุกข์ก็ให้ตกลงใจได้เลยว่าเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้ว เพราะว่าเกิดตายมายาวนานมาก
ถ้ามีปัญญาญาณเกิดขึ้นก็จะเห็นว่า ชีวิตมีแค่นี้เอง มีกายกับใจ ที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ธรรมบรรยาย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
เรื่อง “ปัญญาญาณ pdf” (28/7/52)

ฟังคลิปเสียงธรรมบรรยายนี้
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4

ศึกษาธรรมะเพิ่มเติม
อ.สุภีร์ ทุมทอง