ยังจะยึดถือสิ่งนี้ไว้ได้อยู่อีกหรือ ?

จิตใจตนที่อยู่ตรงหน้า
ที่เต็มไปด้วย โทสะ โมหะ โลภะ ขนาดนี้
ยังจะยึดถือไว้ได้อยู่อีกหรือ…
Advertisements