ปฏิบัติธรรมแบบไหนถึงจะถูก เดินเส้นทางไหนถึงจะดี

หากอยากศึกษาหรือเลือกปฏิบัติแนวทางครูบาอาจารย์ท่านใด
คำแนะนำเราคือ อ่านหนังสือเล่มที่ครูบาอาจารย์ท่านนั้นเป็นผู้เขียนเองค่ะ

จริงๆถ้ามีผู้อื่นเขียนหรือลูกศิษย์เรียบเรียงไว้ให้ก็ดีอยู่เหมือนกัน
แต่ถ้าได้ครูบาอาจารย์ท่านนั้นเป็นผู้เขียนเองจะดีมากๆเลยค่ะ
เพราะเล่มที่ท่านเขียนเองจะผ่านสายตาท่านตรวจทานซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายรอบ
และมีการจัดระเบียบเนื้อหาเอาไว้อย่างดี
อธิบายชัดเจนครอบคลุม ตามแนวทางของท่านผู้นั้นตรงๆ
ย้ำว่าคำอธิบายจะเป็นไปตามแนว(เฉพาะ)ทางของท่านผู้นั้นนะคะ
ซึ่งอาจจะแตกต่างจากคำสอนในครูบาอาจารย์ท่านอื่น
และในระดับลูกศิษย์ลงมาอาจจะอธิบายแตกต่างออกไปได้อีก
เพราะคำอธิบายกับวิธีการสอนอาจไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกันบ้าง
(เราเชื่อว่าครูบาอาจารย์แต่ละท่าน และลูกศิษย์ของแต่ละท่านก็มีแนวทางปฏิบัติที่งดงาม
เปี่ยมไปด้วยเจตนาที่ดี และจิตใจที่เป็นกุศล แต่ทั้งนี้เราเพียงแต่บันทึกไว้ให้
เผื่อท่านใดเจอปัญหาแบบเราจะได้หาทางออกให้กับตัวเค้าเองได้)

อยากศึกษาแนวทางใด ให้ศึกษาเข้าไปตรงที่ต้นทางเลยค่ะ
หรือถ้าต้นทางไม่ได้ก็พยามรับมาจากที่ที่ใกล้ต้นทางมากที่สุด
แนวทางปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็อาจตรงจริตกับบุคคลที่แตกต่างกันไป
อาจใช้ได้ผลกับคนหนึ่ง แต่อาจไม่ได้ผลกับอีกบุคคลหนึ่ง
อาจไม่ได้ผลกับเรา แต่อาจได้ผลดีกับคนอื่น
หากตรงจริตกับท่านใด การปฏิบัติธรรมของท่านนั้นก็จะไปต่อได้ และก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

แต่หากท่านอยากทราบจริงๆด้วยตัวเองว่า
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้ตรัสสอนว่าอย่างไร
การปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติอย่างไร ท่านได้อธิบายและสอนไว้ว่าอย่างไร
เราแนะนำอ่านพระไตรปิฏก+อรรถกถา ด้วยตัวเองค่ะ
เราขอแนะนำ อ่านพระไตรปิฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เพราะเราอ่านฉบับนี้แล้วรู้สึกว่าภาษาอธิบายเข้าใจได้ง่าย
และใช้ถ้อยคำได้งดงามมาก บางช่วงบางบทอ่านแล้วรู้สึกซาบซ่านขึ้นมาเลย

การอ่านพระไตรปิฏกไปเรื่อยๆ ทีละหน้าๆ
ทำให้รู้สึกเหมือน ได้ทำความรู้จักกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ
ได้รับรู้ว่าท่านมีพระจริยวัตรที่งดงามขนาดไหน
ในบทสวดมนต์ที่แปลว่าท่านเป็นผู้รู้แจ้งโลกนั้นหมายความว่าอย่างไร

– – – – – – –
พระไตรปิฎกจะแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ คือ
พระวินัยปิฎก – ประมวลระเบียบข้อบังคับสำหรับภิกษุและภิกษุณี
พระสุตตันตปิฎก – ประมวลพระธรรมเทศนา ประวัติและเรื่องราวต่างๆ
พระอภิธรรมปิฎก – ประมวลหลักธรรม
– – – – – – –

เราแนะนำเริ่มอ่านจากพระสุตตันตปิฎกค่ะ
เพราะจะบรรยาย เป็นการเล่าเรื่องราว
เป็นพระธรรมเทศนาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนนั้นเราอ่านพระสุตตันตปิฎกที่เป็นเล่มแรกคือ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
แค่พระสูตรแรก “พรหมชาลสูตร” ก็รู้สึกประทับใจมากเลย
ได้อ่านคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้ในเรื่องนี้
รู้สึกเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เคยสลับสับสนกับคำสอนที่มากมายหลากหลาย
เจอพระสูตรนี้พระสูตรเดียว สิ่งต่างๆในจิตใจเราผ่อนคลายลงมา
รู้สึกมองเห็นเส้นทางที่กำลังจะเดินชัดเจนขึ้น

ในพระไตรปิฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เราแนะนำอ่านตรงส่วนเกริ่นนำก่อนเริ่มเนื้อหาด้วยจะดีมากเลย
ตรงนั้นจะอธิบายไว้ให้เบื้องต้นก่อน
ว่าพระสูตรนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรมีนัยยะสำคัญอย่างไร

พออ่านพระสูตรแล้วตรงไหนคำไหนอยากได้คำอธิบายเพิ่ม
ก็เปิดอ่านอรรถกถาประกอบเป็นจุดๆเป็นคำๆ
จะทำให้เข้าใจจุดนั้นได้ชัดเจนมากขึ้น ขยายความเข้าใจออกมา
อรรถกถาท่านอธิบายประกอบไว้ดีมากด้วยค่ะ

รู้สึกโชคดีมากที่มีพระไตรปิฏกอยู่ในปัจจุบัน
ได้ทำความรู้จักกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของท่าน
ได้รับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น
เป็นอะไรที่สิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะ

ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป

P_14-3-6-3

หมายเหตุ:
          พระไตรปิฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ปัจจุบันวันที่เรากำลังโพสตอนนี้ ยังหาแบบ pdf ดาวโหลดไม่ได้นะคะ แนะนำอ่านจากห้องสมุดเลยค่ะ เป็นเล่มๆ อ่านผ่านกระดาษ สบายตาดีด้วย

Advertisements