รู้จัก “โลก” ที่แท้จริง

to-know-the-world-1

ถ้าจะทำความรู้จักโลกใบนี้

ต้องไม่ยึดมั่นในตำบลอำเภอที่เรายืนอยู่

แต่อาศัยเม็ดดิน เม็ดทรายที่ใต้ฝ่าเท้าเรานั่นแหละ ที่จะเรียนรู้โลกใบนี้

แต่หากยึดมั่นในเม็ดดินเม็ดทรายใต้ฝ่าเท้านี้
จะได้แค่ความรู้ทางธรณีวิทยา ไม่รู้จักโลก

ความหมายคืออะไร

“ถ้าจะทำความรู้จักโลกใบนี้”

ภาษาโลกหรือภาษาธรรมในประโยคแรก แทบจะทับเป็นความหมายเดียวกัน
เพราะจะให้เป็นโลกใบนี้หรือขันธโลกก็ได้

“ต้องไม่ยึดมั่นในตำบลอำเภอที่เรายืนอยู่”

คืออย่ายึดมั่นถือมั่นในบัญญัติ ตรงนี้ความหมายเริ่มเชิงซ้อน เช่นถ้ามัวยึดมั่นว่าเราอยู่อำเภอนี้ เราจะไม่รู้จักอำเภออื่นๆ ทั้งๆ ที่คำว่าอำเภอหามีไม่ ไม่อย่างนั้นรู้จักบริเวณที่เราอยู่ก็จะรู้จักทุกๆ ที่ได้ เพราะมันเหมือนกัน

ในส่วนการปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราดูขาด้วยความเป็นขา เราจะเข้าไม่ถึงความเป็นรูป ถ้าผู้ดูก็เป็นเรา ก็จะไม่เข้าใจนามธรรมที่แท้จริง

“แต่อาศัยเม็ดดิน เม็ดทรายที่ใต้ฝ่าเท้าเรานั่นแหละ ที่จะเรียนรู้โลกใบนี้”

แต่การเรียนรู้โลกนี้ทั้งหมด กลับอาศัยเพียงเม็ดดิน เม็ดทรายเล็กๆ ที่แสดงผลออกมาเป็นไตรลักษณ์ เป็นเครื่องพากลับไปสู่ความเป็นรูปนาม เมื่อเข้าใจรูปนามที่เม็ดดินเม็ดทราย ก็จะไปเข้าใจทั้งโลกนี้ได้เช่นกัน เพราะมาจากกำเนิดเดียวกันและอยู่ใต้กฎเดียวกัน

“แต่หากยึดมั่นในเม็ดดินเม็ดทรายใต้ฝ่าเท้านี้
จะได้แค่ความรู้ทางธรณีวิทยา ไม่รู้จักโลก”

แต่หากศึกษาด้วยความยึดมั่นว่า “ดิน” โดยความเป็น “ดิน” ก็จะเข้าไปไม่ถึง “ดิน” ที่แท้จริง เพราะ “ดิน” ที่แท้จริงนั้น จริงๆไม่เคยใช่ “ดิน” แต่เป็นเพียงเหตุปัจจัยสร้างความแปรเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่เราเรียกสภาพชั่วคราวนั้นว่า “ดิน” แต่มันเองก็ไม่ใช่ “ดิน” และไม่เคยเป็น “ดิน” แต่ก็คือ “ดิน”

แต่หากมัวแต่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นดิน และข้ารู้เรื่องดิน ข้าเป็นผู้รอบเรื่องดิน ก็ยังเป็นเพียงผู้รู้ ผู้มีสัมมาทิฏฐิ ก็จะเป็นเพียงคนที่มีความรู้เรื่องดินเรื่องทราย หารู้จัก “โลก” ที่แท้จริงไม่ ยังไม่สามารถเข้าสู่ที่สุดแห่งทุกข์ได้ จนกว่าจะวางสติวางปัญญาลงนั่นล่ะ เพราะความเห็นถูกจนที่สุดจนเกิดผลเป็นสัมมาญานและสัมมาวิมุตติ นั่นจึงจะเป็นที่สงบเย็นอย่างแท้จริง

ถ้าเป็นจอมยุทธ์ อาจจะบอกว่า “ดิน ทราย โลก มีแต่ธรรม”

หรือ “จะไปสนใจทำไม ของเป็นทุกข์ ยิ่งยุ่งด้วย ยิ่งพาทุกข์”

นี่คือการซัดกระบี่กลับไป
ซึ่งผู้พูดจะรู้ทันทีว่าคนที่สนทนาด้วยไม่ธรรมดาแต่เริ่มกลับสู่ธรรมดา

จากหนังสือ “เห็นถูก รู้แจ้ง” เล่ม 5
โดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ดาวโหลดหนังสือ pdf อ่านได้ที่นี่ค่ะ
http://www.kanlayanatam.com/book/HenTook5.pdf

และเรียนธรรมะอื่นๆเพิ่มเติมจากอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ได้ที่นี่ด้วยค่ะ
http://www.suanyindee.net
https://dhammaway.wordpress.com/tag/อ-ประเสริฐ-อุทัยเฉลิม/

ฟังคลิปเสียงคอร์สปฏิบัติธรรมได้ที่นี่เลยค่ะ
https://dhammaway.wordpress.com/2014/07/25/ajprasert-mukkanuka-basic/

Advertisements