อ่าน..จดหมายถึงท่านจอมยุทธ์

ถึงท่านจอมยุทธ์

          ก่อนที่ท่านจะโยนให้เป็นความผิดของข้าพเจ้านั้น ข้าน้อยอยากขอให้ท่านพิจารณาดูก่อนเถิดว่าท่านได้ ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้สามารถใช้สิ่งที่ท่านกำอยู่ในมือ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วจริงๆหรือ?

จาก กระบองสายฟ้าพิฆาตสะท้านโลกันต์

Advertisements