(การ์ดคำสอน) เมื่อทำแล้วจะอ้อนวอนให้มีผลตรงกันข้ามไม่ได้

oil-rock-5-3

เมื่อบุคคลเอาน้ำมันเทลงไปในน้ำ เอาก้อนหินทิ้งลงไปในน้ำ จะอ้อนวอนสักเท่าใดเพื่อให้น้ำมันจม และก้อนหินลอยน้ำขึ้นย่อมไม่ได้

น้ำมันคงลอยขึ้นเหนือน้ำ ก้อนหินคงจมน้ำอยู่อย่างนั้น

เพราะน้ำมันมีสภาพลอยขึ้นเหนือน้ำ ก้อนหินมีสภาพจมน้ำฉันใด

ความดีเป็นเหตุให้เฟื่องฟู ความชั่วเป็นเหตุให้ล่มจม ตกต่ำ เมื่อทำแล้วจะอ้อนวอนให้มีผลตรงกันข้ามไม่ได้

อ.วศิน อินทสระ
หนังสือความดีและอานุภาพของความดี
พระไตรปิกฏก (๑๘/๓๘๔/๕๙๘)