(การ์ดคำสอน) เมื่อทำแล้วจะอ้อนวอนให้มีผลตรงกันข้ามไม่ได้

oil-rock-5-3

เมื่อบุคคลเอาน้ำมันเทลงไปในน้ำ
เอาก้อนหินทิ้งลงไปในน้ำ
จะอ้อนวอนสักเท่าใด เพื่อให้น้ำมันจม
และก้อนหินลอยน้ำขึ้นย่อมไม่ได้

น้ำมันคงลอยขึ้นเหนือน้ำ
ก้อนหินคงจมน้ำอยู่อย่างนั้น

เพราะน้ำมันมีสภาพลอยขึ้นเหนือน้ำ
ก้อนหินมีสภาพจมน้ำฉันใด

ความดีเป็นเหตุให้เฟื่องฟู
ความชั่วเป็นเหตุให้ล่มจม ตกต่ำ
เมื่อทำแล้วจะอ้อนวอนให้มีผลตรงกันข้ามไม่ได้

อ.วศิน อินทสระ
หนังสือความดีและอานุภาพของความดี
อ้างอิงพระไตรปิกฏก (๑๘/๓๘๔/๕๙๘)

ดาวโหลดอ่านหนังสือ อ.วศิน อินทสระ ได้ที่นี่ค่ะ
http://www.kallayanatham.com/book/kvamdee.pdf

Advertisements