จึงทำให้ไพเราะ ไม่หย่อนเกินไป ไม่ตึงเกินไป

กีตาร์จะเล่นให้ไพเราะเพราะพริ้ง สายกีตาร์ต้องขึ้นกำลังดี ไม่หย่อนเกินไป ไม่ตึงเกินไป กำลังดีๆ จะไพเราะและน่าฟังมากทีเดียว