จึงทำให้ไพเราะ ไม่หย่อนเกินไป ไม่ตึงเกินไป

กีตาร์จะเล่นให้ไพเราะเพราะพริ้ง
สายกีตาร์ ต้องขึ้นกำลังดี
ไม่หย่อนเกินไป ไม่ตึงเกินไป
กำลังดีๆ จะไพเราะและน่าฟังมากทีเดียว

Advertisements