(การ์ดคำสอน) เหตุของความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม

on-the-good-things-150px
ดูภาพขนาดใหญ่ได้

“…
พวกเราถ้าไม่ระวังความคิดผิดๆจะเยอะ พอความผิดเยอะก็ใช้ชีวิตด้วยความเป็นทุกข์ มาปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยก้าวหน้า เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไร บางทีก็ไม่รู้จะโทษใคร
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะไม่ละบาปทั้งปวง พอจะปฏิบัติธรรมะขั้นสูงทำสมถะวิปัสสนามันก็ไปไม่รอด
เพราะว่าในเมื่อไม่ได้ละบาปทั้งปวง กุศลมันก็ไม่อาจจะถึงพร้อม แล้วก็จะไม่อาจชำระจิตให้ผ่องใส จะให้อริยมรรคประชุมรวมกันมันก็เป็นไปไม่ได้
…”