เราต่างเป็นแต่เพียงกระแสของเหตุปัจจัย

ผู้คนมากมายที่ผ่านมาผ่านไปในชีวิต
บางคนทำบุญเกื้อหนุนกันมามากหน่อย
ก็อยู่ติดต่อปฏิสัมพันธ์กันนานหน่อย
คอยช่วยเหลือกันและกัน
มีความทรงจำความผูกพันกันมากมาย…
…เสร็จแล้วก็ลอยลมผ่านกันไป…

บางคนเหตุปัจจัยไม่ถึงพร้อม
ในบรรดาผู้คนมากมายทำได้ก็เพียงเดินสวนกัน
อาจได้พูดคุยกันแค่คำสองคำ
หรืออาจได้พูดคุยกันเป็นชั่วโมงๆหรือเป็นปีๆ
อาจมีความทรงจำแต่ไม่ได้มีความผูกพันอะไร…

…แล้วสุดท้ายก็ลอยลมผ่านไป…

…เพราะในความเป็นจริง…
เราต่างก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนจริงๆอะไร
เราต่างก็เป็นเพียงกระแสของเหตุปัจจัย
ที่พัดผ่านกันแล้วก็พัดผ่านไป
เท่านั้นเอง

Advertisements