ธรรมปฏิบัติ ปฏิปทา (พระอาจารย์จันทา ถาวโร)

paj-juntha-thavaro-coverpage

“…นั่งสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย
ทำกายให้ตรง ดำรงสติให้มั่นเฉพาะหน้า
ไม่ให้ก้ม ไม่ให้เงย ไม่เอียงซ้าย ไม่เอียงขวา
วางกายให้สบาย ทำใจให้สบาย
ถ้าก้มเงยเอียงซ้ายขวาแล้วใจจะไปพะวักพะวงตามธาตุขันธ์นั้น
ไม่สงบ ไม่ใช่ทาง ทำกายให้ตรง ดำรงสติให้มั่น…”

พระอาจารย์จันทา ถาวโร

——————————-

เราไปค้นเจอหนังสือเล่มนี้จากตู้หนังสือธรรมะของแม่
เป็นหนังสือเก่าพอดู เลยเอาหนังสือมาทำเป็น pdf เพื่อแจกจ่ายต่อ
เป็นหนังสือธรรมทานด้วย ปลอดภัยเรื่องลิขสิทธิ์ในการส่งต่อ

เราอ่านแล้วชอบนะ ชอบวิถีที่มีความเพียรที่ต่อเนื่อง
วิริยะ อุตสาหะ มีแบบมีแผนที่ชัดเจน ท่านตั้งใจจริงมากๆ

เผื่อบางท่านอ่านแล้วจะชอบปฏิปทาของท่านนะคะ
เป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมได้

ดาวโหลดอ่าน pdf ที่นี่เลยค่ะ (-/\-) _/\__/\__/\_

https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/12/paj-juntha-thavaro.pdf

Advertisements