อำนาจในมิติทางจิตวิญญาณ (ศรัทธา) – ติช นัท ฮันห์

76029_496469887107672_1622186454_n-2-2
ติช นัท ฮันห์
จากหนังสือ “ศิลปะแห่งอำนาจ” “The Art Of Power” (หน้า 37-38)
ท่านติช นัท ฮันห์ พระอาจารย์นิกายเซนคนสำคัญของโลก ผู้นำด้านจิตวิญญาณ
“…ที่มาของพลังแรกนั้นคือศรัทธา เมื่อเธอมีพลังแห่งศรัทธาอยู่ในตัว เธอจะเข้มแข็ง ในคัมภีร์ไบเบิ้ล พระเยซูได้กล่าวว่า คนที่มีศรัทธาสามารถเคลื่อนภูเขาได้ คำว่า ศรัทธาน่าจะแปลว่า “ความมั่นใจ” และ “ความไว้ใจ” มากกว่า เพราะนี่คือสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวเธอเอง โดยมิได้มุ่งหมายถึงสิ่งที่อยู่ภายนอก ท่านหลินจี้ สังฆปริณายกนิกายเซน เคยกล่าวกับลูกศิษย์ของท่านไว้ว่า “เจ้าไม่มีความมั่นใจในตัวเองพอ จึงต้องเที่ยวตามหาสิ่งนี้เอาจากภายนอก เจ้าต้องมีความมั่นใจว่าตัวเองมีความสามารถที่จะเป็นพระพุทธเจ้า ความสามารถในการแปรเปลี่ยนและเยียวยา”

ศรัทธาคือหนทางที่จะนำเธอไปสู่ความเป็นอิสระ ความหลุดพ้น และการแปรเปลี่ยนกิเลสต่างๆ ถ้าเธอรู้จักหนทาง ถ้าเธอมีหนทางที่จะดำเนินต่อไป เธอย่อมมีอำนาจ คนที่ไร้หนทางย่อมเร่ร่อนไปอย่างไร้จุดหมายย่อมเป็นทุกข์ เพราะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดี เธอเคยแสวงหาหนทาง และได้พบหนทางแล้ว เธอย่อมรู้จักหนทาง

เมื่อประสบการณ์บอกเธอว่าหนทางนี้นำไปสู่ทิศทางอันดีงาม เธอย่อมมีศรัทธาในหนทางของเธอ เธอย่อมดีใจที่ได้มีหนทาง เพียงเท่านี้เธอก็เริ่มมีอำนาจแล้ว อำนาจเช่นนี้จะไม่ทำลายเธอหรือคนรอบข้าง ในทางตรงกันข้าม อำนาจเช่นนี้จะทำให้เธอเข้มแข็ง มีพลังอย่างที่คนรอบตัวเธอรู้สึกได้ เมื่อเธอศรัทธา ดวงตาเธอจะเป็นประกายและทุกย่างก้าวของเธอจะเต็มไปด้วยความเชื่อมั่น นี่คืออำนาจ เธอสามารถสร้างอำนาจประเภทนี้ได้ทุกขณะในชีวิตประจำวัน การฝึกเช่นนี้จะนำความสุขมาให้เธออย่างมาก

ถ้าเธอฝึกปฏิบัติเช่นนี้และได้รับผลลัพทธ์ที่ดี จนเกิดพลังแห่งสติ สมาธิและปิติเบิกบาน ศรัทธาและความเชื่อมั่นก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องให้ใครมาบอก ศรัทธาและความเชื่อมั่นแบบนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความคิด แต่เป็นผลที่หนักแน่นชัดเจนจากการปฏิบัติ เมื่อเธอฝึกการหายใจอย่างมีสติจนได้ผล เธอจะรู้สึกเบา มั่นคง เป็นอิสระ แล้วความเชื่อมั่นก็จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์เช่นนี้ (ดูคำอธิบายเพิ่มในบทที่ 3 และ บทเสริมท้ายเล่ม (1)) นี่ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติ ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น พลังแห่งศรัธาสามารถนำความสุขมาให้เธอได้อย่างมาก หากเธอขาดศรัทธา หากเธอไม่มีพลังแห่งความมั่นใจเช่นนี้ เธอจะเป็นทุกข์

หากเรามองอย่างใคร่ครวญ เราจะเห็นว่าพลังงานแห่งความตื่นรู้พลังงานแห่งความกรุณาและความเข้าใจนั้นมีอยู่แล้วในตัวเรา การตระหนักรู้ว่าเรามีพลังงานเหล่านี้อยู่แล้วตามธรรมชาตินั้นทำให้เธอเกิดความเชื่อมั่น เมื่อเธอรู้วิธีปฏิบัติ เธอสามารถสร้างพลังเหล่านี้เพื่อคุ้มครองตัวเองและประสบความสำเร็จในสิ่งที่เธอต้องการจะทำ…”

ติช นัท ฮันห์
จากหนังสือ “ศิลปะแห่งอำนาจ” “The Art Of Power” (หน้า 37-38)
ท่านติช นัท ฮันห์ คือพระอาจารย์นิกายเซนคนสำคัญของโลก ผู้นำด้านจิตวิญญาณ
Advertisements