(ภาพ) วันเวลาที่ผ่านไป จงพากเพียร

สังขารทั้งหลายจริงๆแล้วก็ไม่มียั่งยืน สรีระเผาแล้วก็เหลือเป็นเพียงอัฐิ เป็นธาตุสลายไป ร่างกายนี้ก็เป็นดินน้ำลมไฟ ชีวิตคนเราก็หนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้น ที่สุดก็จะต้องทิ้งร่างโถมทับแผ่นดิน หาสาระมิได้

1

แต่สำหรับผู้ที่ได้เข้าถึงธรรมบรรลุธรรม สังขารที่ได้มานี้ก็สร้างสาระประโยชน์ให้แก่ตนเอง พัฒนาตนเองให้หลุดพ้นให้พ้นทุกข์

แต่ถ้าสังขารชีวิตนี้ที่ได้มาแล้วยังประมาทอยู่ ก็ไม่พ้นจากพญามัจจุราช ไม่พ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร จะต้องเวียนเกิดเวียนตาย จะต้องเศร้าโศก จากความเกิด จากความแก่ จากความเจ็บ จากความตาย

3

จะต้องทุกข์คร่ำครวญร้องไห้พิไรรำพันจากการที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก พลัดพรากจากการที่ไม่ประสบกับสิ่งอันพึงปราถนา จากการที่ปราถนาสิ่งใดไม่ได้ดังปราถนา ต้องทุกข์แล้วทุกข์อีก เป็นอย่างนี้ไปไม่จบไม่สิ้น

4

น้ำตาของแต่ละคนถ้านำมารวมกันได้ ก็จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทร กระดูกถ้านำมารวมกันได้ก็จะมากกว่าภูเขา กองใหญ่โตกว่าภูเขา นี่คือความทุกข์ของแต่ละชีวิตที่ผ่านมา

เป็นสิ่งที่เพียงพอที่เราจะพิจารณาให้เกิดความสังเวชเกิดความสลดใจ แล้วก็เร่งขวนขวายพากเพียรประพฤติปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์

6

พระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานไปแล้ว พระสาวกพระอรหันต์ก็ปรินิพพานกันไปมากแล้วหมดแล้ว แม้แต่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อท่านก็มรณภาพกันไปหมดไปตามๆกันแล้ว

นับวันนับเวลาก็ยิ่งน้อยลงไป ผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนที่จะบอกทางให้ก็ยิ่งน้อยลงไป วันเวลาชีวิตของเราสั้นลงน้อยลง แล้วเมื่อไหร่เราจะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ตัวเราได้ ถ้าเราไม่พากเพียร ถ้าเราไม่ประพฤติธรรม

7

อย่างน้อยก็ทำกายของเราให้สุจริต ทำวาจาของเราให้สุจริต ทำใจของเราให้สุจริต

อย่าทำกายของเราให้เป็นบาป ด้วยการฆ่าสัตว์ ด้วยการลักทรัพย์ ด้วยการประพฤติผิดในกาม ด้วยการประพฤติผิดพรหมจรรย์

อย่าทำวาจาของเราให้เป็นบาปด้วยการโกหก ส่อเสียด หยาบคาย เพ้อเจ้อ อย่าทำใจของเราให้เป็นบาปด้วยการคิดละโมบโลภในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตนด้วยไม่ชอบธรรม อย่าทำใจของเราให้พยาบาทอาฆาตมาดร้ายต่อผู้อื่น อย่าทำใจของเราให้เห็นผิดจากทำนองคลองธรรม

5

ให้จิตใจของเรามีสติมีปัญญา เชื่อกรรมและผลของกรรม ว่าบุญบาปมีจริง ผลของบุญของบาปมีจริง เรามีกรรมเป็นของของตนจริง พระพุทธเจ้าแสดงตรัสรู้ไว้จริง มีความเห็นชอบ เชื่อมั่นในคำสอนพระองค์ เดินตามหลักคำสอนพระองค์ เราก็จะปลอดภัย แล้วเราก็จะประสบความสันติสุขได้ในที่สุด

2

ตามที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ

จากพระธรรมเทศนาจาก
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สามารถฟังธรรมเทศนานี้ฉบับเต็ม
เรื่อง “พระนางประชาบดีโคตมีภิกษุณี” ได้ที่นี่
https://goo.gl/N5Acn4

ดูท่อนนี้แบบออนไลน์ได้ที่นี่
http://www.youtube.com/watch?v=YZXJ8wpf61U

ภาพจากภาพยนต์การ์ตูนเรื่อง “พุทธศาสดา”
http://www.youtube.com/watch?v=MRnf3fozT2k