(ภาพ) วันเวลาที่ผ่านไป จงพากเพียร

สังขารทั้งหลายจริงๆแล้วก็ไม่มียั่งยืน
สรีระเผาแล้วก็เหลือเป็นเพียงอัฐิ เป็นธาตุสลายไป
ร่างกายนี้ก็เป็นดินน้ำลมไฟ
ชีวิตคนเราก็หนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้น
ที่สุดก็จะต้องทิ้งร่างโถมทับแผ่นดิน หาสาระมิได้

1

แต่สำหรับผู้ที่ได้เข้าถึงธรรมบรรลุธรรม
สังขารที่ได้มานี้ก็สร้างสาระประโยชน์ให้แก่ตนเอง
พัฒนาตนเองให้หลุดพ้นให้พ้นทุกข์

แต่ถ้าสังขารชีวิตนี้ที่ได้มาแล้วยังประมาทอยู่
ก็ไม่พ้นจากพญามัจจุราช ไม่พ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร
จะต้องเวียนเกิดเวียนตาย จะต้องเศร้าโศก
จากความเกิด จากความแก่
จากความเจ็บ จากความตาย

3

จะต้องทุกข์คร่ำครวญร้องไห้พิไรรำพัน
จากการที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
พลัดพรากจากการที่ไม่ประสบกับสิ่งอันพึงปราถนา
จากการที่ปราถนาสิ่งใดไม่ได้ดังปราถนา
ต้องทุกข์แล้วทุกข์อีก
เป็นอย่างนี้ไปไม่จบไม่สิ้น

4

น้ำตาของแต่ละคนถ้านำมารวมกันได้
ก็จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทร
กระดูกถ้านำมารวมกันได้
ก็จะมากกว่าภูเขา กองใหญ่โตกว่าภูเขา
นี่คือความทุกข์ของแต่ละชีวิตที่ผ่านมา

เป็นสิ่งที่เพียงพอที่เราจะพิจารณาให้เกิดความสังเวชเกิดความสลดใจ
แล้วก็เร่งขวนขวายพากเพียรประพฤติปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์

6

พระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานไปแล้ว
พระสาวกพระอรหันต์ก็ปรินิพพานกันไปมากแล้วหมดแล้ว
แม้แต่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่หลวงพ่อ
ท่านก็มรณภาพกันไปหมดไปตามๆกันแล้ว

นับวันนับเวลาก็ยิ่งน้อยลงไป
ผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนที่จะบอกทางให้ก็ยิ่งน้อยลงไป
วันเวลาชีวิตของเราสั้นลงน้อยลง
แล้วเมื่อไหร่เราจะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ตัวเราได้
ถ้าเราไม่พากเพียร ถ้าเราไม่ประพฤติธรรม

7

อย่างน้อยก็ทำกายของเราให้สุจริต
ทำวาจาของเราให้สุจริต ทำใจของเราให้สุจริต

อย่าทำกายของเราให้เป็นบาป
ด้วยการฆ่าสัตว์ ด้วยการลักทรัพย์
ด้วยการประพฤติผิดในกาม ด้วยการประพฤติผิดพรหมจรรย์

อย่าทำวาจาของเราให้เป็นบาปด้วยการ
โกหก ส่อเสียด หยาบคาย เพ้อเจ้อ
อย่าทำใจของเราให้เป็นบาปด้วยการคิดละโมบ
โลภในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตนด้วยไม่ชอบธรรม
อย่าทำใจของเราให้พยาบาทอาฆาตมาดร้ายต่อผู้อื่น
อย่าทำใจของเราให้เห็นผิดจากทำนองคลองธรรม

5

ให้จิตใจของเรามีสติมีปัญญา เชื่อกรรมและผลของกรรม
ว่าบุญบาปมีจริง ผลของบุญของบาปมีจริง
เรามีกรรมเป็นของของตนจริง
พระพุทธเจ้าแสดงตรัสรู้ไว้จริง
มีความเห็นชอบ เชื่อมั่นในคำสอนพระองค์
เดินตามหลักคำสอนพระองค์ เราก็จะปลอดภัย
แล้วเราก็จะประสบความสันติสุขได้ในที่สุด

2

ตามที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลา
ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้
ขอความสุขความเจริญในธรรม
จงมีแก่ทุกท่านเทอญ

จากพระธรรมเทศนาจาก
พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สามารถฟังธรรมเทศนานี้ฉบับเต็ม
เรื่อง “พระนางประชาบดีโคตมีภิกษุณี” ได้ที่นี่ค่ะ
https://goo.gl/N5Acn4

ดูท่อนนี้แบบออนไลน์ได้ที่นี่ค่ะ
http://www.youtube.com/watch?v=YZXJ8wpf61U

ภาพจากภาพยนต์การ์ตูนเรื่อง “พุทธศาสดา”
http://www.youtube.com/watch?v=MRnf3fozT2k

Advertisements