เสียงอ่านหนังสือ “คู่มือมนุษย์” เล่มนี้ดังมากๆๆๆ

หนังสือเล่มนี้ดังมากๆๆเลย
เคยอ่านไหมคะ

โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

handbook_for_mankind

ฟังแล้วได้ความรู้และประโยชน์มากๆ
บางอย่างเกี่ยวชีวิตจิตใจมนุษย์

พึ่งรู้ว่าเล่มนี้มีไฟล์เสียงอ่านหนังสือออกมาด้วยล่ะ เจอโดยบังเอิญ
เป็นเสียงอ่านประกอบคลอด้วยดนตรี

เสียงอ่าน+เสียงดนตรีก็น่าฟังมากค่ะ
ดาวโหลดฟังจากที่นี่เลยค่ะ

1. ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-01.mp3

2. พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-02.mp3

3. ไตรลักษณ์ ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-03.mp3

4. อุปาทาน อำนาจของความยึดติด
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-04.mp3

5. ไตรสิกขา ขั้นของการปฏิบัตศาสนา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-05.mp3

6. เบญจขันธ์ คนเราติดอะไร
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-06.mp3

7. การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-07.mp3

8. การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-08.mp3

9. ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-09.mp3

———-
สำหรับเวอร์ชั่น pdf ดาวโหลดที่นี่นะคะ (สำหรับท่านที่ชอบแบบอ่านมากกว่า)
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/handbook_for_mankind.pdf