เพราะเส้นทางของเค้า อาจจำเป็นต้องต่างจากเรา

จริตคนเรานั้นแตกต่างกัน
อินทรีย์บารมีที่สั่งสมมานั้นแตกต่างกัน
เส้นทางที่เค้าแต่ละคนจะต้องเดินก่อน

สิ่งที่เค้าจะต้องทำต้องละก่อน
อาจต้องต่างจากเราบ้าง ไม่เป็นไรหรอก

เพราะว่านั้นอาจเป็นเส้นทางมรรคผลของคนๆนั้นก็ได้

Advertisements