(11 นาที) ฟังเรื่องการเดินจงกรม

สอนเดินจงกรม

ดาวโหลดไฟล์เสียง
mp3 สอนเดินจงกรม

หรือฟังผ่าน
Youtube สอนเดินจงกรม

สอนโดย
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และดาวโหลดฟังไฟล์เสียง
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี mp3

ขอบคุณภาพต้นฉบับจากหนังสือ รังสีแห่งธรรม
เว็บไซต์ วัดมเหยงคณ์