(การ์ดคำสอน) เหมือนนิ้วที่ชี้ไปที่พระจันทร์

pa-payutto-look-at-the-moon-720px

“…ภาษาเซนเค้าบอก
เหมือนกับนิ้วที่ชี้ไปที่พระจันทร์

นิ้วชี้ไปที่พระจันทร์ ก็หมายความว่า
นิ้วนี้ไม่ใช่พระจันทร์นะ
ภาษาก็เหมือนกับนิ้วที่ชี้ไปที่พระจันทร์
จุดมุ่งเราอยู่ที่พระจันทร์
อย่าเอานิ้วเป็นพระจันทร์
หรืออย่าติดอยู่แค่นิ้ว

เอานะ เข้าใจ…”

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
จากธรรมบรรยายเรื่อง “คนไทยใช่กบเฒ่า?”
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑

ผู้ประพันธ์หนังสือ “พุทธธรรม”
หนังสือที่รวบรวมหลักคำสอนและแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
ไว้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน

ฟังเสียงอ่าน youtube ที่นี่ค่ะ
http://www.youtube.com/watch?v=TE7EZvz2fn0

ศึกษางานของท่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ วัดญาณเวศกวัน ค่ะ
http://www.watnyanaves.net/th/home

Advertisements