(เสียงmp3) อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เทพเทวดา

landscape-1-text-4

เป็นเสียงอ่านจากหนังสือ “พุทธธรรม” หนังสือที่เป็นเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาโลก
โดยผู้เขียน “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)”

ให้เสียงอ่านโดย “พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล”
ที่หลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเสียงท่านนุ่ม น่าฟังขนาดไหน

หากท่านใดสนใจเรื่องเหล่านี้
ลองมาโหลดแล้วฟังคลิปเสียงเหล่านี้ดูค่ะ
ได้รายละเอียดเนื้อหา เติมเต็มความรู้ และความสงสัยใคร่รู้ได้เต็มที่เลย

1.0 – เรื่องเหนือสามัญวิสัย
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-1-0.mp3

1.1 – อิทธิปาฏิหริย์
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-1-1.mp3

1.2 – ปาฏิหาริย์ ไม่ใช่แค่ฤทธิ์ แต่มีถึง 3 อย่าง
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-1-2.mp3

1.3 – อิทธิปาฏิหาริย์ ไม่ใช่ธรรมที่เป็นแก่นสาร
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-1-3.mp3

1.4 – อิทธิฤทธิ์ ชนิดอริยะและชนิดอนารยะ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-1-4.mp3

1.5 – โทษแก่ปุถุชน ในการเกี่ยวข้องกับเรื่องฤทธิ์
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-1-5.mp3

1.6 – แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องฤทธิ์
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-1-6.mp3

2.1 – เทวดา
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-2-1.mp3

2.2 – มนุษย์กับเทวดา ความสัมพันธ์ใดที่ล้าสมัย
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-2-2.mp3

2.3 – หวังพึ่งเทวดา ได้ผลนิดหน่อย แต่เกิดโทษมากมาย
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-2-3.mp3

2.4 – สร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ระหว่างมนุษย์กับเทวดา
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-2-4.mp3

2.5 – ความสัมพันธ์แบบชาวพุทธ ระหว่างมนุษย์กับเทวดา
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-2-5.mp3

3.0 – สรุปวิธีปฏิบัติต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-3-0.mp3

3.2 – ก้าวสู่ขึ้นมีชิวิตอิสระ เพื่อจะเป็นชาวพุทธที่แท้
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-3-2.mp3

3.3 – วิธิปฏิบัติที่ถูกต้อง ต่อสิ่งเหนือสามัญวิสัย
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-3-3.mp3

3.4 – ปฏิบัติถูกต้องคือเดินหน้า
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-3-4.mp3

4.1 – บันทึกพิเศษท้ายบท
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-4-1.mp3

4.2 – การช่วยและการแกล้งของพระอินทร์
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-4-2.mp3

4.3 – สัจะกิริยาทางออกที่ดี สำหรับผู้ยังหวังอำนาจ ดลบันดาน
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-4-3.mp3

4.4 – พระพุทธ เป็นมนุษย์หรือเทวดา
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-4-4.mp3

5.1 – ภาคผนวก-ประเด็น1-สรุปหลักการสำคัญของพุทธศาสนา
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-5-1.mp3

5.2 – เหตุใดพระพุทธเจ้าทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหาริย์
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-5-2.mp3

5.3 – พระสมัยการก็ให้วัตถุมงคล-พระสมัยนี้ก็ให้-สรุปแล้วคนไทยนับถือพุทธหรือไสยศาสตร์
              https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-5-3.mp3

5.4 – การนับถืออำนาจดลบันดานภายนอก-ต่างจากพุทธ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/04/20-5-4.mp3

เป็นเสียงอ่านจากหนังสือ “พุทธธรรม” หนังสือที่เป็นเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาโลก
โดยผู้เขียน “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”
https://dhammaway.wordpress.com/2012/12/23/the-great-book/
Advertisements