(เสียงmp3) อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เทพเทวดา

landscape-1-text-4

เป็นเสียงอ่านจากหนังสือ “พุทธธรรม” หนังสือที่เป็นเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาโลก
โดยผู้เขียน “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)”

ให้เสียงอ่านโดย “พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล”
ที่หลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเสียงท่านนุ่ม น่าฟังขนาดไหน

หากท่านใดสนใจเรื่องเหล่านี้ ลองมาโหลดแล้วฟังคลิปเสียงเหล่านี้ดูค่ะ ได้รายละเอียดเนื้อหา เติมเต็มความรู้ และความสงสัยใคร่รู้ได้เต็มที่เลย

1.0 – เรื่องเหนือสามัญวิสัย

1.1 – อิทธิปาฏิหริย์

1.2 – ปาฏิหาริย์ ไม่ใช่แค่ฤทธิ์ แต่มีถึง 3 อย่าง

1.3 – อิทธิปาฏิหาริย์ ไม่ใช่ธรรมที่เป็นแก่นสาร

1.4 – อิทธิฤทธิ์ ชนิดอริยะและชนิดอนารยะ

1.5 – โทษแก่ปุถุชน ในการเกี่ยวข้องกับเรื่องฤทธิ์

1.6 – แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องฤทธิ์

2.1 – เทวดา

2.2 – มนุษย์กับเทวดา ความสัมพันธ์ใดที่ล้าสมัย

2.3 – หวังพึ่งเทวดา ได้ผลนิดหน่อย แต่เกิดโทษมากมาย

2.4 – สร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ระหว่างมนุษย์กับเทวดา

2.5 – ความสัมพันธ์แบบชาวพุทธ ระหว่างมนุษย์กับเทวดา

3.0 – สรุปวิธีปฏิบัติต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย

3.2 – ก้าวสู่ขึ้นมีชิวิตอิสระ เพื่อจะเป็นชาวพุทธที่แท้

3.3 – วิธิปฏิบัติที่ถูกต้อง ต่อสิ่งเหนือสามัญวิสัย

3.4 – ปฏิบัติถูกต้องคือเดินหน้า

4.1 – บันทึกพิเศษท้ายบท

4.2 – การช่วยและการแกล้งของพระอินทร์

4.3 – สัจะกิริยาทางออกที่ดี สำหรับผู้ยังหวังอำนาจ ดลบันดาน

4.4 – พระพุทธ เป็นมนุษย์หรือเทวดา

5.1 – ภาคผนวก-ประเด็น1-สรุปหลักการสำคัญของพุทธศาสนา

5.2 – เหตุใดพระพุทธเจ้าทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหาริย์

5.3 – พระสมัยการก็ให้วัตถุมงคล-พระสมัยนี้ก็ให้-สรุปแล้วคนไทยนับถือพุทธหรือไสยศาสตร์

5.4 – การนับถืออำนาจดลบันดานภายนอก-ต่างจากพุทธ

เป็นเสียงอ่านจากหนังสือ “พุทธธรรม” หนังสือที่เป็นเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาโลก
“พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”
อ่านหนังสือ พุทธธรรม