(ข้อคิด) สิ่งสวยงาม ต้องใส่มาในภาชนะที่สวยงาม

ความรู้เสริมจากทางโลก ที่จะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม
จากศาสตร์สาขาวิชาอื่น หรือจากศาสนาอื่นๆ ข้อคิด คำคม วิถีการใช้ชีวิต และแรงบันดาลใจ
จากบรรยายพิเศษเรื่อง “ความดีไม่มีขาย ต้องขวนขวายตลอดชีวิต”
ณ มัสยิดอัลฮีดายะห์(ลำบุหรี่พวง)
อ.อัชอารีย์ เรืองปราชญ์ (คนที่ใส่เสื้อเชิตลายทาง)
acharee-2
“…ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ถ้อยคำจาบจ้วงรุนแรง เราก็สามารถที่จะเรียนรู้อิสลามได้ เพราะว่าหลักการของอิสลามนั้นเป็นหลักการที่สวยงาม
มีคนเคยบอกไว้นะครับว่า ความสวยงามของอิสลาม ต้องถูกใส่มาในภาชนะที่สวยงาม ถ้าหากว่าความสวยงาม ความหวานหอมของอิสลาม ถูกใส่มาในภาชนะที่ไม่งาม ภาชนะที่ไม่สะอาด ภาชนะที่ไม่กลมกลืนกับสายตา มันก็จะดูขัดตาขัดความรู้สึก…”
จากบรรยายพิเศษเรื่อง “ความดีไม่มีขาย ต้องขวนขวายตลอดชีวิต”
ณ มัสยิดอัลฮีดายะห์(ลำบุหรี่พวง)
อ.อัชอารีย์ เรืองปราชญ์ และ อ.ฮาบีบุ้ลลอฮฺ ศรีอุทัย
จากคลิปวีดีโอ : http://www.youtube.com/watch?v=i3XOOM_JLp4