คำตอบที่แท้จริง…

คลิปเสียงสั้นๆนี้ ดีมากเลยนะคะ

ลองฟังดูนะคะ

จากวันที่รู้สึกเศร้าหมอง…หดหู่ๆ…พอฟังแล้ว…

รู้สึกเหมือน…ได้รับคำตอบสำหรับชีวิตกลับมาเลย

เสียงอ่านหนังสือ “เพียงแค่รู้” เขียนโดย พ.นวลจันทร์
(พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ อมรินทร์ธรรมะ
จัดทำโดย ทีมงานเพียงแค่รู้

เสียงหนังสือเล่มนี้ตอนอื่นๆ สามารถฟังไ้ด้ที่นี่คะ
http://www.youtube.com/playlist?list=PLg4DQdTBIZhwMwj8sEWDTB8JETBhzQSml

Advertisements