จงยืนด้วยหลักที่มั่นคง – ป.อ.ปยุตโต

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

“…อาตมามานึกว่า เราควรจะให้ความสนใจแก่หลักพระศาสนาให้มาก คือเกิดการสังเกตว่าประชาชนหรือที่เรียกกันว่าชาวพุทธปัจจุบันนี้มีความแกว่งไกวมาก แกว่งไกวไปตามเหตุการณ์เรื่องราวหรือบุคคล
ไม่ได้หลัก

ถ้าหากเป็นคนที่มีหลัก รู้หลักพระศาสนาดีแล้วก็ยืนอยู่กับหลัก เหตุการณ์เรื่องราวอะไรต่าง ๆ ผ่านมา ถ้าเรายืนอยู่กับหลักแล้วเราก็ไม่หวั่นไหว เรามองเห็นแล้ว สิ่งนั้นก็ผ่านไป ยิ่งกว่านั้นเมื่อเรามีหลักแล้วเราจะสามารถวินิจฉัยได้ด้วยซ้ำไปว่า สิ่งที่เกิดขึ้น หรือการกระทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นถูกต้องหรือไม่ แทนที่จะต้องฟังทางโน้นทีทางนี้ทีซึ่งอาจทำให้หวั่นไหวไป

ถ้าหากว่าดำรงตัวไม่ดี ดีไม่ดีก็จะหล่นไปจากพระพุทธศาสนาเลย ถ้าเป็นคนที่มีหลักแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วง อยู่ได้ตลอดเวลา

เวลานี้จะต้องให้คนสนใจเรื่องหลักพระพุทธศาสนาให้มากแล้วก็อยู่กับหลักให้ได้ อย่างที่พูดบ่อย ๆ ว่าอย่าเอาศาสนาไปแขวนไว้กับบุคคล บุคคลมีอันเป็นอะไรไปพระศาสนาของเราก็ร่วงหล่นไปด้วย

ถ้าเรามีหลักแล้วพระศาสนาก็อยู่ที่ตัวเรา เป็นของเรา ท่านที่มีความรู้เป็นนักปราชญ์ ท่านมาแสดงธรรมอะไรต่าง ๆ ก็ช่วยให้เราเข้าใจ และมั่นในหลักยิ่งขึ้น ไม่ใช่มาดึงเราออกจากหลัก ถ้าทำไม่ถูกต้องก็ออกจากหลัก วิ่งเตลิดไปเลย ตกลงว่าวันนี้เน้นความสำคัญเรื่องหลัก…”

จากหนังสือ “ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง”
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
อ่านหนังสือ ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง pdf

หรือ อ่านออนไลน์ได้ที่นี่

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
ผู้ประพันธ์หนังสือ “พุทธธรรม”

ศึกษาธรรมะเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน