จงยืนด้วยหลักที่มั่นคง – ป.อ.ปยุตโต

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

“…อาตมามานึกว่า
เราควรจะให้ความสนใจแก่หลักพระศาสนาให้มาก
คือเกิดการสังเกตว่า ประชาชน หรือที่เรียกกันว่า
ชาวพุทธปัจจุบันนี้มีความแกว่งไกวมาก
แกว่งไกวไปตามเหตุการณ์ เรื่องราว หรือบุคคล ไม่ได้หลัก

ถ้าหากเป็นคนที่มีหลัก
รู้หลักพระศาสนาดีแล้วก็ยืนอยู่กับหลัก
เหตุการณ์ เรื่องราวอะไรต่าง ๆ ผ่านมา
ถ้าเรายืนอยู่กับหลักแล้วเราก็ไม่หวั่นไหว

เรามองเห็นแล้ว สิ่งนั้นก็ผ่านไป
ยิ่งกว่านั้น เมื่อเรามีหลักแล้ว
เราจะสามารถวินิจฉัยได้ด้วยซ้ำไปว่า สิ่งที่เกิดขึ้น
หรือการกระทำทุกอย่างที่เกิดขึ้น ถูกต้องหรือไม่
แทนที่จะต้องฟังทางโน้นทีทางนี้ที
ซึ่งอาจทำให้หวั่นไหวไป

ถ้าหากว่าดำรงตัวไม่ดี
ดีไม่ดีก็จะหล่นไปจากพระพุทธศาสนาเลย
ถ้าเป็นคนที่มีหลักแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วง
อยู่ได้ตลอดเวลา

เวลานี้จะต้องให้คนสนใจเรื่องหลักพระพุทธศาสนาให้มาก
แล้วก็อยู่กับหลักให้ได้ อย่างที่พูดบ่อย ๆ ว่า
อย่าเอาศาสนาไปแขวนไว้กับบุคคล
บุคคลมีอันเป็นอะไรไปพระศาสนาของเราก็ร่วงหล่นไปด้วย

ถ้าเรามีหลักแล้วพระศาสนาก็อยู่ที่ตัวเรา เป็นของเรา
ท่านที่มีความรู้เป็นนักปราชญ์ ท่านมาแสดงธรรมอะไรต่าง ๆ
ก็ช่วยให้เราเข้าใจ และมั่นในหลักยิ่งขึ้น

ไม่ใช่มาดึงเราออกจากหลัก
ถ้าทำไม่ถูกต้องก็ออกจากหลัก วิ่งเตลิดไปเลย
ตกลงว่าวันนี้เน้นความสำคัญเรื่องหลัก…”

จากหนังสือ “ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง”
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
ดาวโหลดหนังสือ pdf ฉบับเต็มได้ที่นี่ค่ะ
http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/practising_dhamma_the_right_way.pdf

หรืออ่านออนไลน์ฉบับเต็มได้ที่นี่ค่ะ
http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp-prayuth/lp-prayuth-32.htm

ผู้ประพันธ์หนังสือ “พุทธธรรม”
เว็บไซต์รวมผลงานการประพันธ์ ธรรมนิพนธ์และธรรมบรรยายของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

เว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน
http://www.watnyanaves.net/th/home

Advertisements