อย่างน้อยเค้าก็ช่วยให้เราได้เรียนรู้

คำพูดบางอย่างจากใครบางคน อาจทำให้เราไม่พอใจ
แต่ขอให้รู้เถิดว่าอย่างน้อยเค้าคนนั้น ก็ช่วยทำให้เราได้เรียนรู้

ความจริงอาจไม่น่าฟังและไม่รื่นหู
แต่ความไม่รู้ไปตลอดชีวิต น่ากลัวยิ่งกว่า