(การ์ดรูปภาพ) ให้พร – พระครูเกษมธรรมทัต

(การ์ดรูปภาพ) ให้พร - พระครูเกษมธรรมทัต
“…ที่สุดนี้ก็ขออาราธนาคุณของ
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
อภิบาลปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลายได้แคล้วคลาด
ปลอดภัยจากหมู่มารร้ายภยันตรายทั้งปวง
เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์
คือพระนิพพานทุกท่านเทอญ…”
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๘ สิงหาคม ๒๕๔๗)

รวมแหล่งดาวโหลดไฟล์เสียง mp3 หนังสือ pdf – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี
https://dhammaway.wordpress.com/2012/03/27/all-about-paj-surasak/

Advertisements