นี้แล… เป็นเหตุใกล้ให้เกิด…

being-a-cause

ยกตัวอย่างเช่น

“…คนเราเวลาจะนอนหลับ
เวลาไปนอน เราบังคับจิตให้หลับไม่ได้
แต่เราสามารถสร้าง “เหตุใกล้ให้เกิด” การหลับได้
อย่างเช่นปิดหน้าต่าง เปิดแอร์ ห่มผ้า
ปิดวิทยุ ปิดทีวี แล้วก็ปิดไฟ
ถามว่าสิ่งเหล่านั้นคือทำให้เราหลับใช่ไหม?

ไม่ใช่…แต่มันเป็น “เหตุใกล้ให้เกิด” จิตตกภวังค์
ก็คือการหลับได้ง่ายขึ้น

จากธรรมบรรยายในหลักสูตร “เพียงแค่รู้”
เรื่อง “โครงสร้างการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน”
โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

สามารถฟังธรรมบรรยายฉบับเต็มได้ที่นีคะ
http://www.youtube.com/watch?v=x_bny_XQhoU
เว็บไซต์ อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
http://www.suanyindee.net

Advertisements