การเจริญเมตตา และอานาปานสติ – พระครูเกษมธรรมทัต

หนังสือเล่มนี้เป็นการถอดเทปที่หลวงพ่อท่านเทศน์เอาไว้ตั้งแต่ปี 2548 เนื้อหาข้างในดีมากเลยค่ะ

เรื่อง “ทำอย่างไร…ให้ชีวิตนี้…มีความสุข (pdf)
โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ

แนวทางการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
– เจริญสมถะก่อนแล้วต่อวิปัสสนาทีหลัง
– เจริญวิปัสสนาไปเลยแล้วสมถะก็ตามมาทีหลัง
– เจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป

การเจริญเมตตาคู่กับการเจริญวิปัสสนา
– อานิสงส์ของการเจริญเมตตา ๑๑ ประการ
– วิธีการแผ่เมตตา
– วิธีการเจริญเมตตาควบคู่กับการเจริญวิปัสสนา

การเจริญอานาปานสติ
– วิธีนับลมหายใจ (คณนานัย)
– วิธีตามลมหายใจ (อนุพันธนานัย)
– วิธีดูการกระทบ (ผุสนานัย)
– วิธีดูลักษณะ (สัลลักขณานัย)
– วิธีดูแบบนิ่งๆ (ฐปนานัย)

หมายเหตุ ในหนังสือ pdf นี้เราแทรกหน้าสารบัญเอาไว้ให้ด้วยนะคะ
ในหนังสือเล่มจริงๆไม่มีสารบัญนะ
เพียงแต่เห็นว่าถ้ามีสารบัญด้วยจะได้ช่วยให้ผู้ปฏิบัตินำไปศึกษาได้ง่ายขึ้น
จะได้ทราบว่าในเล่มนี้มีเนื้อหาคร่าวๆเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ก็เลยทำแทรกเพิ่มเอาไว้ให้ที่หน้าแรกนะคะ น่าจะเป็นประโยชน์บ้าง

ทำอย่างไร…ให้ชีวิตนี้…มีความสุข (pdf)

ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมค่ะ