(การ์ดเตือนใจ) …เช่นเดียวกับสายลม

wind-breathing-thai-12-150
ดูภาพขาดใหญ่

สัมผัสแสงจันทร์ แสงดาว และท้องฟ้า
ทุกๆสายลมพัดผ่าน และอากาศที่เคลื่อนไหว
เมื่อไม่เคยรู้สึกว่าเป็นเราหรือเป็นของใคร
แล้วลมหายใจนี้เล่า ?
ไม่เคยมีเราอยู่ในอากาศที่เคลื่อนไหว
ไม่เคยมีเราอยู่ในลมหายใจ
เป็นเพียงบางสิ่งที่เกิดดับแล้วเปลี่ยนแปลงไป
เช่นเดียวกับลมหายใจ
เช่นเดียวกับสายลม
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
Just like the wind/