เรื่องการทำสมาธิ ลองอ่านหนังสือเล่มนี้รึยังคะ

พอดีช่วงนี้กำลังอ่านหนังสือเล่มนึงอยู่ รู้สึกว่าดีมากเลย
อยากแนะนำให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้กันอะคะ
ชื่อหนังสือคือ “สมาธิ กุญแจไขความสุข”
เขียนโดย “ส.ชิโนรส” (นามปากกา)
ชื่อเต็มของท่านคือ พระมหาสุภา ชิโนรโส
ฉันลองอ่านไปได้เยอะแล้ว เกือบหมดแล้วเหมือนกัน ดีมากเลยนะ
อยากให้ได้ลองอ่านกันดู…แต่ไม่รู้จะเอามาให้ลองอ่านกันได้ยังไง
เพราะว่าเป็นหนังสือลิขสิทธ์ของอมรินทร์ ^ ^!
แต่ว่าหนังสือเล่มนี้พูดเรื่องการทำสมาธิไว้ดี และละเอียดมากเลยคะ
เป็นหนังสือที่พิมพ์ตั้งกะปี 2552
แต่ว่ารู้สึกตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่คะ เห็นอยู่ในเว็บไซต์ของซีเอ็ด
ท่านใดกำลังสนใจเรื่องนี้ ลองหามาอ่านดูนะคะ เป็นเล่มที่ดีมากเลย
นี่…แอบเอาสารบัญโดยละเอียดมาให้ดูคะ ^__^V
ลองดูว่ามีหลายอย่างน่าอ่านเก็บไว้เป็นความรู้มากมาย
สารบัญ

ภาค ๑ ท่าทีที่ถูกต้องก่อนทำสมาธิ

– กัลยาณมิตร หัวใจแห่งสมาธิ หน้า ๖
– สถานที่นั้นสำคัญไฉน หน้า ๑๒
– “ปลิโพธ” ความกังลที่ต้องตัด หน้า ๑๗
– สมาธิจะก้าวไวเมื่อรู้จักใจตัวเอง หน้า ๒๑
– “ศีล” คือกระบี่อยู่ในใจ หน้า ๒๖
– วิธีไหนก็ได้ หากทำใจให้เป็นหนึ่ง หน้า ๒๙
– อย่าอยากเป็นอย่างคนอื่น แต่จงเป็นอย่างที่เราเป็น หน้า ๓๔
– วิถีแห่งสมาธิ วิถีแห่งการดีดพิณ หน้า ๓๗
– “โยนตำราทิ้ง” คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หน้า ๔๑
– “รู้จักวาง” คือทางแห่งสมาธิ หน้า ๔๕
– จะช้าจะไว อยู่ที่กำลังภายในของจิต หน้า ๔๗
– วางจิตอย่างไรก่อนทำใจให้เป็นสมาธิ หน้า ๕๑
ภาค ๒ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมาธิ

– สมาธิจะก้าวไวเมื่อใจได้โพชฌค์ หน้า ๖๓
– “นิวรณ์” ไวรัสของสมาธิ หน้า ๖๖
– สมาธิระดับไหน ดูได้จากนิมิต หน้า ๗๐
– มิติแห่งอารมณ์ฌาน หน้า ๗๔
– ยิ่งสงบลึก อารมณ์ยิ่งละเอียด หน้า ๗๙
– เดินจิตเข้าสู่ฌานคือยอดงานของใจ หน้า ๘๓
– กลยุทธ์ก้าวสู่ฌานขั้นสูง หน้า ๘๘
– รักษาสมาธิอย่างไรให้อยู่ในใจได้นาน หน้า ๙๒
– อิริยาบถแบบไหนทำใจให้สงบไว หน้า ๙๘
ภาค ๓ วิธีทำให้ใจเป็นหนึ่ง

– เห็นโลกทั้งผองเพียงร่างกระดูก หน้า ๑๑๘
– “พระพุทธเจ้า” ศาสดาเอกของโลก หน้า ๑๒๒
– ธรรมะคือธรรมชาติ “อย่างนั้นเอง” หน้า ๑๒๗
– “พระสงฆ์” อริยสงฆ์ผู้ควรกราบไหว้ หน้า ๑๓๑
– “เทวดา” เทพเจ้าที่ควรบูชา หน้า ๑๓๕
– รู้จัก “ให้” สุขใจกว่ารู้จัก “รับ” หน้า ๑๓๘
– ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีสุข หน้า ๑๔๑
– “พิจารณากาย” ทางสู่ความว่าง หน้า ๑๔๗
– “ม้างกาย” วิชาหลวงปู่หลุย จันทสโร หน้า ๑๕๓
– “อานาปานสติ” กรรมฐานมหาบุรุษ หน้า ๑๕๖
– “อานาปานสติ” แบบฉบับท่านพ่อลี ธัมมธโร หน้า ๑๖๐
– “อานาปานสติ” ๓ ทวารทองคำ แบบฉบับหลวงพ่อทองใบ ปภัสสโร หน้า ๑๖๐
– “อานาปานสติ” ๙ ทวารทองคำ
แบบฉบับสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน) หน้า ๑๖๖
– เหลือเพียงคำว่า “ตาย” หน้า ๑๗๐
– เพียงแค่ดูจิต หน้า ๑๗๕
ภาค ๔ เปลี่ยนสมาธิให้เป็นปัญญา

– ชีวิตมีเพียง “กาย” กับ “ใจ” หน้า ๑๘๕
– “กายกับใจ” คือ “เหตุกับผล” หน้า ๑๘๙
– “มันเป็นอย่างนั้นของมัน” แต่กูโง่เอง หน้า ๑๙๒
– สรรพสิ่งมีเพียง “เกิด-ดับ” หน้า ๑๙๕
– “วิปัสสนูกิเลส” ด่านอรหันต์ทองคำ หน้า ๑๙๘
– ทางพ้น “เกิด-ดับ” ทางแห่งอิสรภาพ หน้า ๒๐๖
– “รู้แล้ววาง” คือ “ทางพ้นทุกข์” หน้า ๒๐๘
ประวัติย่อพระอาจารย์กรรมฐาน หน้า ๒๑๑
ประวัติเกี่ยวกับผู้เขียน หน้า ๒๑๖
น่าอ่านใช่ไหม ^___^
หามาอ่านให้ได้นะ
Advertisements