จงวัดผลด้วยตัวของตัวเอง – พระครูเกษมธรรมทัต

“…เรื่องความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติ
ถ้าเราศึกษา เราฟังมากๆ ก็คงจะเป็นที่เข้าใจกันดี
ปัญหามีอยู่เพียงว่า เราจะฝึกให้ได้ผลอย่างนั้นได้อย่างไร
แม้เราจะเข้าใจวิธีการปฏิบัติ ก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถ
รับประโยชน์จากการปฏิบัติได้ทันที และประโยชน์ที่จะได้รับ
ต้องอยู่ที่การฝึกฝนอบรบปฏิบัติให้มากๆ
ให้ยิ่งๆขึ้นไป ตรงนี้จึงอยู่ที่ความพากเพียร…
…เป้าหมายของการปฏิบัติ
คือการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลส
ให้กิเลสอันได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
เป็นต้น หมดไปจากจิตใจของเรา…
…ฉะนั้น เราก็ต้องมาวัดผลกัน
โดยดูที่ผล ดูที่เป้าหมายของการปฏิบัติ
ดูความสะอาด ความบริสุทธิ์ในจิตใจของเรา
ว่ากิเลสที่เคยมีอยู่นี้เบาบางลงไปหรือไม่
โลภะ โทสะ โมหะในใจของเรานั้น ลดลงไปได้บ้างไหม
ถ้าหากเบาบางลงไป ก็แสดงว่า การปฏิบัตินั้นมีความก้าวหน้า
แต่ถ้ากิเลสยังมีเท่าเดิม หรืออาจจะมากขึ้น ก็แสดงว่า
การปฏิบัตินั้นยังไม่เจริญ ยังไม่ก้าวหน้า…
แต่ละคนก็ต้องวัดผลด้วยตัวของตัวเอง
ไม่มีใครที่จะตัดสินให้
ไม่มีใครจะมาประกาศให้
เราต้องตัดสินด้วยตัวเราเอง
ด้วยความยุติธรรม
ดูว่าเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้แตกต่างกันอย่างไร
จิตใจของเราลดละ สละคลายลงไปได้แค่ไหน
ความยึดมั่นถือมั่น น้อยลงไปได้บ้างหรือไม่
เราต้องทบทวนดู…
เขมรังสี ภิกขุ
โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
แห่งสำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยูยา

จากหนังสือ “ธรรมะแห่งความดับทุกข์ ดูความปรุงแต่ง”
หนังสือเล่มนี้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ
พี่สาวกัลยาณมิตรท่านนึงได้เคยให้ยืมมา

โดยไฟล์หนังสือเล่มนี้ จะเป็นแบบสแกนจากหนังสือเล่มมาเลยค่ะ
เนื่องจากเอามาสแกนเอง แต่ละหน้าเลยอาจมีวางเบี้ยวๆเอียงๆบ้าง
แต่ตัวหนังสือด้านใน ชัดเจนคะ อ่านได้สบายเลย ^___^ ดาวโหลดได้ที่นี่เลยคะ

ภาษาไทย
https://dhammaway.files.wordpress.com/2012/10/ending-suffering-th-phra-ajarn-surasak-khemmarangsi.pdf

ภาษาอังกฤษ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2012/10/ending-suffering-en-phra-ajarn-surasak-khemmarangsi.pdf

Advertisements