(ป.อ. ปยุตฺโต) สัญชาตญาณ กิเลส ตัณหา และปัญญาของมนุษย์

คลิปเสียงนี้ตัดตอนมาให้นะคะ เอาเฉพาะประมาณ 12 นาทีนี้ มาจากซีดีชุดที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ท่านพูดเรื่องประวัติศาสตร์ชมพูทวีป
มีอยู่ตอนนึง ท่านได้แทรกเรื่องนึงเอาไว้ อยู่ตอนช่วงต้นของคลิปเสียงเลย ฟังแล้วน่าสนใจมากๆ ค่ะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับ… สัญชาตญาณ กิเลส ตัณหา และปัญญา ที่เป็นตัวขับเคลื่อนมนุษย์และสัตว์ต่างๆให้เป็นไป ฟังแล้วได้เปิดมุมมองความคิดมากมายค่ะ
ตอนนึงท่านพูดถึงเรื่องความเชื่อมโยงของ “ศรัทธา” และ “ปัญญา” ท่านยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังด้วยว่า

“ผมกำอะไรไว้ในกำมือ”

ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อ ?

ดาวโหลด mp3 คลิปเสียงช่วงนี้ได้ที่นี่ค่ะ (ตัดตอนมาแล้ว)
https://goo.gl/42NsnY
จริงๆคลิปเสียงนี้เต็มๆแบบไม่ตัดตอนเลย น่าฟังมากๆ ค่ะ
คลิปเสียงเต็มๆดาวโหลดได้จากซีดีชุดนี้ค่ะ (อยู่ในตอนที่ 2 นะ)
https://goo.gl/kUEeiz

Advertisements