(การ์ดเตือนใจ) ต้องมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ ถึงจะพอ

how-to-be-enough-thai-1

เราจะต้องมีเวลาอีกกี่ปี จึงจะเพียงพอกับข้ออ้างว่าไม่ค่อยมีเวลา

คุณกะจะต้องใช้เวลาอีกกี่ชาติ จึงจะเพียงพอกับข้ออ้างว่าฉันมีภาระ

แล้วจะต้องลงนรกอีกกี่ร้อยครั้ง ถึงจะเพียงพอกับข้ออ้างว่าจำเป็นต้องทำ

คุณกะจะใช้เวลาอีกกี่กัปป์กี่กัลป์ ถึงจะเพียงพอกับข้ออ้างว่าบารมีฉันยังไม่พอ

จนถึงตอนนี้ก็ผ่านมา 2500 ปีแล้ว

เราต้องมีพระพุทธเจ้าทั้งหมดกี่พระองค์ จึงจะเพียงพอกับข้ออ้างของคุณ